Posten vill sluta bära ut brev

15 000 brevbärare kan förlora sina jobb

NYHETER

Brevbäring på entrepenad, förespråkar Postens vd Lennart Grabe. Det skulle innebära att 15 000 brevbärare försvinner från Posten.

Den hemliga planen kritiseras av fackföreningen Seko.

De anställda på Posten befarar att nya drastiska nedskärningar kommer att ske snart. Den här gången är det brevbärarna som hotas, enligt Åke Kihlberg som är ordföande på Seko Posten. Totalt berörs 15 000 brevbärare, skriver Dagens Nyheter. Seko har reagerat starkt på Grabes planer att privatisera brevbärarna och kritiserar nu postens vd i ett öppet brev:

"Det mesta tyder på att din strategi att möta framtiden i huvudsak går ut på att avveckla stora delar av det som vi uppfattar vara Postens grundläggande uppdrag och kärnverksamhet".

Kan bryta mot MBL

De tre facken, Seko, ST Post och Saco, tycker att Posten bröt mot lagen om medbestämmande när de förde diskussioner om nya strategier i styrelsen. Styrelsen ska ha arbetat fram en plan tillsammans med konsultföretaget McKinsey, utan att facket involverats, skriver DN.

Facket har därför stämt Lennart Grabe för brott mot det lokala medinflytandeavtalat inom Posten och på fredag inleds förhandlingarna.

Susanna Vidlund