Jobbar inte - vill ha höjd lön

Ingbritt Irhammar kräver 67 500 kr mer – retroaktivt

NYHETER

Generaldirektör Ingbritt Irhammar, 55, har inte jobbat en enda dag det senaste året.

Ändå är hon missnöjd med sin inkomst.

Nu kräver hon högre lön - och 67 500 kronor retroaktivt.

Ingbritt Irhammars advokat Tom Johanssons brev till jordbruksdepartementet med kraven på lönehöjning.

Under tumultartade former tvingades Ingbritt Irhammar förra året lämna generaldirektörsposten på Jordbruksverket.

Eftersom en generaldirektör inte kan sparkas blev hon generaldirektör på jordbruksdepartementet.

Ledig med full lön

Utan arbetsuppgifter - men med full lön på 62 800 kronor i månaden.

Men Irhammar har inte satt sin fot på sin nya arbetsplats och förhållandet till jordbruksdepartementet är frostigt. Hon pratar bara med arbetsgivaren via advokat.

Nu kräver Irhammar sex procents lönepåslag - retroaktivt från första april förra året.

Det motsvarar 3 768 kronor per månad eller 67 500 kronor fram till nu.

Vill inte kommentera

Irhammar, som var riksdagsman (c) innan hon utnämndes till generaldirektör, vill inte kommentera utan hänvisar till sin advokat.

- Hon menar att hon är berättigad till ett lönepåslag. Det var länge sedan hennes lön justerades, säger advokat Tom Johansson.

- Enligt muntlig överenskommelse ska hennes lön följa andra generaldirektörers som fått en generell ökning på sex procent.

Jordbruksdepartementet motsätter sig kravet.

- Det sker ingen generell uppräkning av generaldirektörernas löner, säger Lena Ingvarsson, expeditionschef.

- Lönesättningen är individuell. En löneförhöjning får bli en senare förhandlingsfråga.

Får chefspension

Irhammar är ändå försörjd fram till pensionen. När förordnandet går ut den 30 juni 2004 väntar chefspension. Fram till 65-årsdagen får hon cirka 55 procent av sin snittlön under de senaste åren.

Statsminister Göran Persson efterlyste förra året en översyn av generaldirektörers förmåner. Än så länge har ingen gjorts. Just nu finns inte ens en ansvarig minister för dessa frågor.

Tackat nej till jobben

Irhammar har tackat nej till flera uppdrag från departementet, men överväger nu att acceptera det nya förslaget: att utreda jämställdheten i skogs- och jordbruket.

Utredningens slutdatum sammanfaller passande nog med dagen då Irhammars förordnande går ut.

Men innan hon tar jobbet vill hon veta budgetens storlek, om sekreterare, sakkunniga och experter får användas och hur stort utrymme det finns för resor.

Besked väntas de närmaste veckorna.

Försörjd resten av livet – efter sex år som generaldirektör

Jessica Ritzén