Björn Rosengren vill ha ut jättepension

Förre näringsministern kan få 104 800 kronor i månaden

NYHETER

Den förre näringsministern Björn Rosengren har ansökt om avgångsersättning för sin tid som statsråd.

Samtidigt får han pension från TCO vilket ger honom en garanterad inkomst på 82 000 kronor det kommande året. Utöver det kan han, om han väljer att inte arbeta, få 38 800 i statsrådspension.

kan få jättepension Efter valet avgick Björn Rosengren som näringsminister. Strax efter det kontaktade han TCO för att få ut sin pension. Tillsammans med det avgångsvederlag som alla statsråd har rätt till kan han få över 100 000 kronor i månaden.

Det var den 15 oktober som Björn Rosengren avgick från sin post som näringsminister. Beskedet kom oväntat och han angav privata skäl som orsak till beslutet. Någon dag efter beskedet kontaktade han TCO och bad att få börja kvittera ut sin pension på 66.000 kronor från oktober månad.

Alla statsråd som slutar har rätt till avgångsersättning i ett år. Den motsvarar statsrådslönen och gör att Björn Rosengren kommer upp i en garanterad inkomst på 82 000 kronor det första året. 66 000 kommer från TCO och 16 000 får han i avgångsersättning för sin tid som statsråd, enligt tidningen Resumé.

Utöver detta har Björn Rosengren rätt till statsrådspension då han varit statsråd eller landshövding i obruten följd i över sex år. Den skulle ge en inkomst på ytterligare 38 000 kronor i månaden.

Det är dock oklart om han kommer att utnyttja denna möjlighet. Om han får andra inkomster kommer statsrådspensionen att minskas. Björn Rosengren har tidigare sagt att det är för tidigt att pensionera sig men vad han har för framtidsplaner är okänt.

Om pensionen:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM