Fritt SL-kort åt alla ungdomar

1 av 2 | Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Alla gymnasieungdomar får gratis SL-kort. Det är bara en av alla satsningar som nästa års budget utlovar.
NYHETER

SL-kort till alla gymnasieelever, 400 nya anställda i äldreomsorgen och 50 miljoner kronor mot hemlöshet.

Det är några satsningar i den rödgröna Stockholmskoalitionens budget för nästa år.

– Från och med nu börjar vi infria våra 99 vallöften, säger Annika Billström (s).

Skatten höjs med 50 öre, här är en del av vad stockholmarna får för det.

Förskolan

264 miljoner kronor extra på förskolan för att minska barngrupperna med två barn – samt fler anställda.

Fritidsverksamhet

50 miljoner kronor extra.

Fritidsklubbar

Alla elever i årskurs 4–6 ska få gå på fritidsklubb. 40 miljoner kronor satsas nästa år.

Grundskolan

260 miljoner kronor extra nästa år.

Gymnasieskolan

Samtliga gymnasieelever i Stockholm får SL-kort. Dessutom satsar staden 15 miljoner kronor extra på ytterstadsgymnasierna.

Kultur och fritid för barn och ungdom

Varje stadsdel ska ha minst en mötesplats för barn- och ungdomar. Dessutom ska alla barn ha möjlighet att åka på kollo. Kulturskolan ska få nya pengar, varje skola ska ha råd att gå på teater.

Äldreomsorg

Cirka 400 nya anställda inom äldreomsorgen.

Socialtjänst

92 miljoner kronor extra till omsorg om bland annat barn till missbrukare, missbrukarvård och insatser för psykiskt funktionshindrade.

Miljöcentrum

Näringslivsnämnden får 10 miljoner kronor extra för att öppna ett nytt miljöcentrum.

Nya bostäder

Stadsbyggnadsnämnden får sju miljoner kronor extra för att snabba på handläggningen av nyproduktion av bostäder.

Snabbare bostadsanpassning

Tio miljoner kronor extra ska ta bort köerna när det gäller ansökningar om bostadsanpassning för handikappade.

Billigare inträde till simhallar

En reform som så småningom ska leda till gratis inträde för alla under 18 år.

Missbrukarvården

Stadens centrala socialtjänstnämnd får 43 miljoner kronor extra för bland annat missbrukarvård och insatser mot bidragsberoende.

Miljömiljarden

En miljard kronor satsas på saneringsprojekt av gammal industrimark och förorenade vattendrag.

Personalmiljarderna

Två miljarder kronor satsas under fyra år för att behålla gammal personal och rekrytera ny. Nödvändig satsning då staden kommer att behöva göra 20 000 nyanställningar fram till 2010.

Olle Castelius