Vulkanutbrott och skalv – det är ingen tillfällighet

NYHETER

Jordbävning och vulkanutbrott inom loppet av några dagar.

Det är ingen tillfällighet.

Foto: REUTERS
Efterskalv är att vänta på Sicilien.

- Etnas utbrott på Sicilien och jordbävningen nordost om Neapel har inget med varandra att göra, men det är samma grundorsak, säger Reynir Bödvarsson, seismolog vid geovetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

Långsam process

Italien ligger på gränsen mellan två kontinentalplattor, den asiatiska och den afrikanska plattan. När den afrikanska plattan glider under den asiatiska deformeras den och ett vulkanutbrott eller skalv uppstår.

Processerna är långsamma. Skalv av den här typen uppstår bara ett par gånger per årtionde.

- Det är inget som ökar eller minskar med tiden, säger Reynir Bödvarsson.

Fatima Johansson