Lill-Babs: Detta gör mig vansinnig

Hon är en av 70 000 som redan skrivit på mot djurplågeriet

NYHETER

Protesterna mot katt- och hundskinn kan få ett stopp på importen.

- Ja, en stark inhemsk opinion skulle kunna begränsa det här, om importörerna påverkas, säger Peter Örn, zoolog och handläggare på Jordbruksverkets djurskyddsenhet.

Engagemanget mot djurplågeriet i Asien är enormt.

Fler än 70 000 skrev i går under uppmaningen att stoppa importen av katt- och hundpäls till Sverige.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
"Förbjud importen" - Detta gjorde mig vansinnig och jag har inte ens sett de otäcka bilderna. Jag förstår inte varför det inte är förbjudet att importera pälsarna redan. Alla känner likadant för det här så skriv på! uppmanar Barbro "Lill-Babs" Svensson.

- Vi tar starkt avstånd från den här typen av förhållanden men ur djurskyddssynpunkt finns det inte mycket att göra eftersom det inte rör sig om import av levande djur utan av produkter, säger han.

- Och vår djurskyddslagstiftning sträcker sig till gränsen men inte bortom den, vi kan inte komma med regler för hur andra ska ha sitt djurskydd.

"Hemska bilder"

Jordbruksverket kan heller inte stoppa import av behandlade katt- och hundskinn.

Hanna Hansen som handhar ärendena på Jordbruksverket säger:

- Bilderna från Asien är hemska, det tycker vi alla här. Men tyvärr kan vi inget göra.

Hon är en av många som berörts av bilderna: hundar och katter som flås levande för att så småningom bli accessoarer och exporteras.

- Det var fruktansvärt. Jag har själv två innekatter, säger Hanne Hansen som berättar att Jordbruksverket bara handlägger import av hund- eller kattskinn vid några få tillfällen om året.

Varudeklaration

- Då gäller det företag som sökt importtillstånd för tekniskt - eller laboratoriebruk. Sådana skinn måste enligt reglerna förstöras efter användandet.

Bengt Hernvall, ordförande i Pälsbranschrådet, menar att hund- och katthanteringen är ett problem för textilbranschen.

- Jag är övertygad om att pälsbranschen inte är inblandad. Kapuschongkanterna görs av små bitar som även en professionell pälshandlare skulle ha svårt att urskilja. Därför borde textilbranschens inköpare i Asien kräva en varudeklaration.

Så kommer skinnen in

Så här slinker katt- och hundskinnen in i landet.

Britt Peruzzi