Därför vägras hon nåd

NYHETER

Karolina Johnssons straff kan inte kortas enligt Johan Pehrson (fp), ordförande i justi-tieutskottet:

- Hon får välja. Antingen avtjänar hon straffet i Thailand eller i Sverige.

Aftonbladet 14 november 1995.

Karolina Johnssons 43-åriga fängelsestraff är en effekt av Sveriges fångutväxlingsavtal med Thailand.

En svensk som döms till ett tidsbestämt straff i Thailand måste begära överföring senast fyra år efter domen.

Förhandlingar pågår

Straffet medföljer till Sverige och får inte ändras.

Därför kan inte Karolina Johnssons strafftid ändras.

- Bryter vi vårt avtal kommer inga svenskar att kunna föras över från Thailand till Sverige i framtiden, säger Johan Pehrson till Aftonbladet.

På justitiedepartementet pågår förhandlingar med thailändska myndigheter om avtalet.

- Allt talar för att de kommer att acceptera att vi anpassar straffen efter svenska förhållanden, säger justitieminister Thomas Bodström till SvD.

Ett förslag innebär att svenskar som dömts till långa fängelsestraff ska få straffen omprövade i svensk domstol efter tio år.

"Utsikterna är små"

Men ett eventuellt nytt avtal gäller framåt - Karolina Johnssons fängelsestraff kommer alltså sannolikt inte att förkortas.

- Utsikterna är små som det ser ut i dag. Men de kan komma att ändras i framtiden, säger Johan Pehrson.

Carl Hjelm