Bankdirektör vill ha lag om könskvotering

"Männen lämnar inte frivilligt
en plats i bolagsstyrelsen"

NYHETER

Den mäktigaste kvinnan i svenskt näringsliv – Föreningssparbankens VD Birgitta Johansson-Hedberg – vill se en lag som ger kvinnor förtur till bolagsstyrelser.

Föreningssparbankens VD Birgitta Johansson-Hedberg som är en av de mäktigaste affärskvinnorna i Norden, har tidigare varit emot könskvotering. Men hon har tröttnat på att det aldrig händer något.

– Jag har i det längsta varit motståndare till kvotering för att jag trodde att det skulle gå i alla fall. Det verkar inte göra det, säger Birgitta Johansson-Hedberg i Ekots lördagsintervju.

Trots allt tal om det positiva med kvinnorepresentation består Sveriges bolagsstyrelser fortfarande till 94 procent av män. Siffrorna talar för sig. De visar att det inte händer mycket på frivillig väg, anser Johansson-Hedberg.

Lagändring brådskar

– Det är åtråvärt att ingå i styrelserna. Det finns ingen som frivilligt lämnar ett uppdrag. För att kvinnorna ska kunna komma in måste någon annan lämna platsen och så har inte skett, säger hon till Ekot.

Föreningssparbanken har lyckats öka kvinnorepresentationen i sina styrelser genom kvotering. I dag består bankens styrelser till 40 procent av kvinnor, mycket tack vare Birgitta Johansson-Hedbergs initiativ.

– Vi har helt enkelt kvoterat in kvinnor, då har det skett något, säger hon.

En lag som ger kvinnor förtur till de åtråvärda styrelseplatserna är den enda lösningen, enligt Föreningssparbankens VD.

– Som det verkar är lagstiftningen den enda vägen. Med den takt som förändringarna tagit hittills tycker jag att det brådskar, säger Birgitta Johansson-Hedberg till Ekot.

Ulrika Nordin