Nytt farligt virus hotar hela Europa

"Vi har inte en tillräcklig beredskap för det här"

NYHETER

Ett mördarvirus som kan döda hundratusentals människor i Europa.

Det varnar nu experter och smittskyddsläkare för.

- Vi har inte en tillräcklig beredskap för det här, säger läkaren Per-Arne Parment.

Foto: ROYNY HOLMSTRÖM
massepidemi Den aggressiva formen av influensa hotar att slå till mot Europa. "Om 30 procent av befolkningen blir sjuk så lamslås hela samhället", säger Per-Arne Parment, biträdande smittskyddsläkare

Ingen vet i dag när mördarviruset - som är en aggressiv form av influensa - slår till.

Men att epidemin förr eller senare drabbar Europa är experterna helt eniga om.

Om beredskapen mot viruset inte blir betydligt bättre än vad den är i dag kan hundratusentals människor dö.

- Om 30 procent av befolkningen blir sjuk så lamslås hela samhället, säger Per-Arne Parment, biträdande smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting.

Nya rön på konferens

Han var i förra veckan på en stor konferens på Malta om mördarviruset där experter från hela Europa deltog.

- Vi konstaterade att det inte finns någon planering att möta det här hotet och att vi måste få fram vaccin betydligt snabbare än vad som är fallet i dag. Dessutom måste det finnas läkemedel i lager att sätta in tills nya vaccin framställts.

Robert Coleman, generaldirektör på EU:s avdelning för hälsoskydd, sa efter mötet på Malta:

- De åtgärder vi vidtar nu avgör hur bra vi kommer att kunna slåss mot nästa stora influensahot.

Liknande massepidemier som den forskarna nu varnar för bröt ut tre gånger under det förra århundradet.

Satsar på nationell plan

För att möta hotet har Stockholms läns landsting arbetat fram en beredskapsplan, snart finns även en nationell sådan.

Epidemierna tycks slå till ungefär var trettionde år, den senaste 1968.

Det är detta faktum som gör läkarna övertygade om att frågan inte är om viruset slår till - frågan är när det gör det.

20 miljoner människor dödades i Spanska sjukan

Oisín Cantwell