Krematorier ska värma bostäder

Energi från bränningen av döda kroppar blir fjärrvärme

NYHETER

Våra bostäder kan delvis värmas av våra svenska krematorier.

Krematoriet i Råcksta ska anslutas till Stockholms fjärrvärmenät för att bidra med sin överskottsenergi. Metoden används redan i Vänersborg och Borås.

Rädsla för negativa reaktioner från allmänheten har fått kyrkoförvaltningen i Stockholm att förhala frågan. Redan för fem år sedan kom frågan upp på dagordningen men först nu ska krematoriet i Råcksta anslutas till fjärrvärmenätet, skriver Dagens Nyheter.

Frågan är känslig och berör många. Drygt hälften av alla avlidna kremeras i Sverige.

Under proceduren går dyrbar värme till spillo. Den skulle kunna tas tillvara och bidra till att värma våra bostäder. Det handlar inte om energi från döda kroppar, utan om att ta tillvara en del av den energi som används vid själva kremeringen.

- Människokroppen är inget bra bränsle. Även en död kropp är ju full med vatten som måste förångas, säger Börje Olsson som är teknisk direktör på kyrkoförvaltningen till DN.

Kyrkoförvaltningen sparar in pengar på att ansluta sig till fjärrvärmesystemet. De kan byta ut sina kylfläktar till kylvatten och på så vis sker en energibesparing på mellan 50 och 75 procent. Men enligt Börje Olsson är det främsta syftet med projektet att spara energi och förbättra miljöhanteringen:

- Varken vi eller Birka Energi har räknat med några direkta inkomster från det här projektet, säger Börje Olsson som är teknisk direktör på kyrkoförvaltningen till DN.

Susanna Vidlund