Leni Björklund blir inte långlivad som minister

Lena Mellin om en försvarsminister med ett digert minuskonto

NYHETER

I dag tillträder Leni Björklund som försvarsminister.

Tyvärr tyder det mesta på att hon inte blir särskilt långlivad.

Inte blir situationen bättre av att sju fackförbundsordföranden kritiserar hennes pension.

Leni Björklund, 58, utsågs till försvarsminister för två veckor sedan. Entusiasmen var stor. Första kvinnan på posten. Och dessutom med bakgrund i Svenska kyrkan. Kunde det bli mer spännande?

Men sedan avlöste avslöjandena varandra. Björklund är stämd eftersom hon vägrat betala en hantverkare. Björklund har en pension som hon nog tänker kvittera ut trots att hon är statsråd.

Pikanterier eller tecken på dåligt omdöme? Ingen vet. Men man kan ha sina aningar.

Att utses till statsråd är bland de finaste förtroende man kan få. Det betyder inte bara att man blir den högst politiskt ansvarige för ett sakområde. Det innebär också makt att förändra och möjlighet att gripa in andra människors liv. Det är kort sagt ett hedersuppdrag.

Hon ville vänta

Mot bakgrund av detta har Björklunds statsrådskarriär inte börjat särskilt bra.

Till skillnad från de andra nya ministrarna tillträdde Björklund inte när hon utnämndes. Som generalsekreterare i Svenska kyrkan ville hon först delta i kyrkomötet. Det avslutades dock för tio dagar sedan. Har Björklund begripit att hon fått ett hedersuppdrag?

Konflikter mellan hantverkare och privatbeställare är inte ovanliga. Däremot är det inte vanligt att kunden helt vägrar betala.

Istadigheten bådar inte gott. Har Björklund förstått att kompromisser är politikens innersta kärna?

I inkomsteliten

När sjukvårdens rationaliseringsinstitut Spri lades ner 1999 fick Leni Björklund en pension på 41 408 kronor i månaden. Eftersom hon tror att hon är äldst i regeringen (en felaktig uppfattning) överväger Björklund att behålla pensionen. Att bara ta ut delar "är mer strul".

Statsråden tjänar 82 000 kronor i månaden. Det placerar dem i den svenska inkomsteliten. Bara tre av 1 000 män och en av 1 000 kvinnor tjänar så mycket.

Men Leni Björklund vill alltså ha mer. Är försvarsministern medveten om att pengar fällt fler toppolitiker än någon annan fråga?

Till det ska läggas att Leni Björklund har små eller obefintliga kunskaper om försvaret. Det enda hon är riktigt säker på är hon inte gillade Jas. I alla fall inte innan hon blev försvarsminister.

Bråk med Ringholm

Kontroverserna med Bosse Ringholm under deras gemensamma tid i Stockholms läns landsting står också på minuskontot. Samme Ringholm ska Leni Björklund nu förhandla med för att få pengar till försvaret.

Statsministern medlar i tvister mellan statsråd. Att han skulle välja Björklund framför finansministern faller på sin egen orimlighet. Göran Perssons förtroende för Ringholm är enormt.

Att Leni Björklund blir långvarig på sin post förefaller alltså otroligt. Men under har inträffat förut - även om de är sällsynta.

Lena Mellin