Var tionde nätläsare har knarkat på jobbet

NYHETER

Över 10 procent av Aftonbladets nätläsare uppger att de har knarkat på jobbet.

– Det är en förvånansvärt hög siffra. Som snitt av svenska folket tror jag inte att det kan stämma men eftersom jag aldrig sett någon definitiv siffra så vet jag inte, säger Björn Hibell, vd på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

År 2000 uppgav 12 procent av svenskarna i åldrarna 15-75 år att de någon gång testat narkotika.

– Men det är en helt annan sak att ha provat någon gång och att ha knarkat på jobbet, säger Björn Hibell.

Någon heltäckande undersökning av hur många som använt narkotika på jobbet har aldrig gjorts så ingen vet egentligen hur stor andel av svenskarna som använt droger när de arbetat.

En undersökning från 1997 visar att så många som 60 procent av de anställda inom hotell- och restaurang branschen i Stockholm någon gång använt narkotika. Men om de drogat på jobbet eller privat är oklart.

Allt fler företag uppmärksammar sina anställdas drogproblem och söker hjälp. Charlotte Mårtensson jobbar som konsulent på Alna, ett företag som fungerar som ”arbetslivets resurs i alkohol- och drogfrågor”.

Hon har inga siffror på hur vanligt det är att folk använder droger på jobbet.

– Det enda jag kan säga är att allt fler företag vänder sig till oss och vill veta mer om narkotika. Så visst är det vanligare i dag än för några år sedan, absolut, säger Charlotte Mårtensson.

Ulrika Nordin