Nu kokar det i s-grytan

Kritikerna: En liten grupp styr, myglar och premierar sina egna

1 av 4
Dag Larsson, sekreterare i Stockholms arbetarekommun. Utpekas som den som styr elitgruppen. Foto : MARK EARTHY/SCANPIX
NYHETER

Socialdemokraterna i Stockholm toppstyrs av en liten grupp ledd av kommunsekreteraren Dag Larsson.

De premierar sina egna och motarbetar framgångsrikt sina motståndare.

- Det stämmer inte alls, säger Dag Larsson.

På Stockholms arbetarekommuns representantskap för en månad sedan var förra riksdagsledamoten Nalin Pekgul föreslagen till nytt borgarråd i Stockholm.

Hon förlorade med sex röster sedan flera ombud ringts in till sammanträdet i sista sekund. Anklagelser om valfusk undersöks nu av partiets granskningsutskott.

Historien om Nalin Pekgul har fått grytan att koka över i den konfliktvana arbetarekommunen.

I en debattartikel i dag kräver exempelvis 32 undertecknare, bland dem flera tidigare borgarråd och landstingsråd, att arbetarekommunens styrelse avgår:

- Den lilla maktelit vi här talar om har varit mer intresserad av form och person än politiskt innehåll.

Tradition av strider

Stockholms arbetarekommun har en lång tradition av fraktionsstrider. För den som vill ha en lektion i korridormygel erbjuder distriktet många exempel.

Men anklagelserna nu är hårdare än på länge. Kritikerna anser helt enkelt att en liten grupp toppstyr partiet - till minsta utnämning. Fyra grupperingar pekas ut.

Arbetarekommunens ledning med kommunsekreteraren Dag Larsson och riksdagsledamoten Anders Ygeman i spetsen.

Stockholm är den enda arbetarekommunen med en lokal partisekreterare. Han har en mycket stark ställning.

Larsson utses i dag till biträdande finanslandstingsråd med ansvar för bland annat finans- och budgetfrågor i Stockholms läns landsting.

- Ygeman är kotteriets ordförande. Larsson är dess ideolog, säger en källa.

LO-distriktet och dess sekreterare Elisabeth Brandt Ygeman. Liksom Larsson och maken Anders har Brandt Ygeman en bakgrund i SSU i Stockholm.

LO-distriktet, eller de fackliga som det kallas i Stockholm, har traditionellt en mycket stark ställning. Det anses mycket finare att vara både fackligt och politiskt aktiv än att uteslutande ägna sig åt partipolitik.

SSU-distriktet och dess ordförande Karin Gustafsson. SSU är både partiets och LO:s ungdomsförbund, och i Stockholm har SSU ett reellt inflytande. Det beror inte minst på det ekonomiska stödet från LO-facken som, för att uttrycka sig brutalt, vill ha valuta för pengarna.

Invandrarutskottet under ledning av riksdagsledamoten Nikos Papadopoulos. Invandrarutskottet inrättades för ett decennium sedan för att bättre ta tillvara intressena för medlemmar med invandrarbakgrund.

Rev ner affischer?

Också Papadopoulos är anmäld till granskningsutskottet, misstänkt för att ha rivit ner valaffischer för kandidater som drev en självständig valkampanj.

- Jag känner inte alls igen den här beskrivningen. Broderskap, kvinnodistriktet och de geografiska partikretsarna har också stort inflytande. Ingen kan vara säker på att få majoritet på representantskapet, säger Dag Larsson.

Sylvia Lindgren, ordförande i LO-distriktet och vice ordförande i arbetarekommunens styrelse:

- Jag känner inte igen bilden. Och jag tycker alltid det är bäst att gå till rätt person om man har kritik. Ingen har kommit till mig.

Kritikerna anser att motsättningarna delvis bottnar i skilda politiska uppfattningar. Det handlar om den strid som stundtals blossar upp i socialdemokratin mellan traditionalister och förnyare.

Traditionalisterna, arbetarekommunens nuvarande ledning, vill att offentliga sektorn ska vara traditionellt uppbyggd utan privata entreprenörer. Förnyarna har en mindre rigid inställning.

- Förut var ställningen 6-5 till vår nackdel i arbetarekommunens styrelse. Nu är det 8-3, säger en av förnyarna.

En annan vill knappt yttra sig av rädsla för att det ska komma ut vem hon är. Hennes företag är beroende av Stockholms läns landsting, där Larsson alltså får ett starkt inflytande, som kund.

- Stämningen är bedrövlig. I Stockholms arbetarekommun räknas bara de som kommer från LO och från ytterstan. De är de riktiga sossarna.

Men det finns också ett betydande inslag av rädsla i fraktionssstriden. Den som inte håller sig väl med den ledande grupperingen får inga uppdrag.

- Vissa blir helt enkelt ekonomiskt beroende av dem som bestämmer. Man får omkring 10 000 kronor per år för att vara suppleant i landstinget. Ett par sådana uppdrag kan göra skillnad mellan vardag och fest, säger en annan person.

Under senare år har makten centraliserats till arbetarekommunen och dess styrelse och representantskap.

Finansborgarrådet utser inte längre de andra socialdemokratiska borgarråden. Det gör representantskapet.

Försöksvalen, i andra partier kallat provval, har avskaffats.

Stadsdelsföreningarnas inflytande har minskat. Bland annat har det så kallade "mellanledet" successivt fått en större stadgemässig tyngd.

- Det ser jag som ett utslag av en större demokratisering. De rådgivande försöksvalen var det exempelvis ingen som brydde sig om, säger Dag Larsson.

Många berättelser är på gränsen till dråpliga. Under förra valrörelsen skulle exempelvis utbildningsminister Thomas Östros hålla torgmöte utanför Gallerian.

Men handräckningen från den lokala partiorganisationen var minimal. Ingen delade ut flygblad, valarbetarna stod med armarna i kors.

- Han ansågs vara en Viktig-Petter och alltså skulle han inte ha någon hjälp.

I andra fall har folk som suttit i nämnder fått sluta utan att få någon förklaring.

Inte tillfrågad

Andra har fått uppdrag i nämnder som de inte vill sitta i.

- Jag känner inte till någon som blivit tillsatt utan att vara tillfrågad. Det är en förutsättning, säger Sylvia Lindgren.

I april träffades den tongivande gruppen i arbetarekommunen på en fest. Där gjordes bedömningen att socialdemokraterna skulle förlora valet i Stockholm, en felaktig prognos. En alternativ planering drogs upp:

Dag Larsson skulle bli gruppledare i Stockholms kommunfullmäktige och därmed ersätta Annika Billström.

Anders Ygeman skulle på sikt ersätta Bosse Ringholm som arbetarekommunens ordförande. Eftersom det är ett av partiets största distrikt ger posten både makt, inflytande och kanske en statsrådspost.

Karin Wanngård, tidigare vice ordförande i SSU-distriktet, skulle efterträda Larsson som kommunsekreterare.

Sedan locket nu lyfts av den kokande grytan är det oklart om planerna kommer att förverkligas. Det beror på hur allvarligt partiledningen bedömer att läget i Stockholm är. Bosse Ringholm har hittills tillbakavisat anklagelserna om motsättningar.

"Bra stämning"

En som hållit tyst är Annika Billström, valvinnare och nybakat finansborgarråd. Hon tillhör förnyarna.

- Att hon inte dragits in tror jag beror på att hon bedrivit en chockerande självständig linje, säger en källa.

Dag Larsson:

- Jag tycker vi har en bra stämning just nu. Det visar sig bland annat genom 2 000 nya medlemmar.

Lena Mellin