Inte omöjligt avstå inkomst från EU

Så kan Jan O Karlsson slippa dubbel lön

NYHETER

Migrationsminister Jan O Karlsson har visst möjlighet att avstå från avgångslönen från EU:s revisionsrätt.

Trots det tänker han inte frysa pengarna från sin tidigare arbetsgivare.

Migrationsminister Jan O Karlsson hävdar att EG-rätten och EU-fördraget gör det omöjligt för honom avstå från avgångslönen från EU:s revisionsrätt. Men det är något som tillbakavisas från rättens sida:

- Det finns inget som säger att han måste ta ut pengarna, säger Agneta Speed på EU:s revisionsrätt i Luxemburg till Svenska Dagbladet.

Om han inte vill ha pengarna kan ha skriftligt meddela sitt beslut:

- Vill han inte ha avgångslönen får han skicka in en begäran till revisionsrätten. Men det har aldrig gjorts tidigare, säger Agneta Speed.

Så avstår andra från EU-pengarna

Ett sätt att avstå från oönskade EU-pengar är att sätta tillbaka dem på ett särskilt konto. Det gör alla sex svenska s-ledamöter i Europaparlamentet. Det gör de på eget initiativ för att de tycker att de bland annat får alldeles för stora reseersättningar.

Ewa Hedkvist Petersen är en av de som avstår från överskottpengarna. Sedan 1999 har hon betalat tillbaka 200 000 kronor till parlamentet.

- Vi har bestämt oss för att inte stoppa överskottet i egen ficka. För oss är det en moraliskt fråga, säger hon till aftonbladet.se.

Eva Hedkwist Petersen gick till parlamentet och frågade hur hon skulle göra för att betala tillbaka en del av pengarna. Då fick hon ett pappar med instruktioner.

- Då fick jag veta hur jag skulle bete mig. För mig har det gått alldeles utmärkt att betala tillbaka, säger hon.

Försvarsministern avstår från pengarna

Jan O Karlsson har sagt att han inte tänker göra som försvarsminister Leni Björklunds och frysa pengarna från sin tidigare arbetsgivare. Hon har meddelat att hon avstår från sin chefspension på 41 000 kronor från nedlagda Spri.

I och med frysningen går pengarna förlorade.

Så ser lönen ut:

Susanna Vidlund