USA övar för ett krig – på plats i Irak

”Vi tittar på måltavlor och övar”

NYHETER

Amerikanska flygplan cirkulerar över södra Irak. Deras officiella uppdrag är att patrullera den flygfria zonen i södra Irak. Men vid sidan om har de ett annat uppdrag - de övar sig på bombräder mot irakiska mål.

USA:s militär förbereder sig för ett krig mot Irak. På plats i Irak fingerar de anfall mot irakiska mål.

Piloterna har fått order om ”anfall” mot flygfält och flygtorn i landet.

- Det ger oss möjlighet att träna i samma miljö som vi snart kan kriga i, säger Kevin C Albright vid amerikanska militären till New York Times.

- Vi tittar på måltavlor och övar, fortsätter han.

Genom det fingerade kriget får de amerikanska styrkorna bekanta sig med områden som de kommer att anfalla om Bush beslutar att inleda ett fullskaligt krig mot Saddam Husseins Irak.

De flygfria zonerna i södra och norra Irak kom till efter Gulfkriget. Syftet var att förhindra att Irak anfaller shiamuslimer i södra Irak och kurdiska styrkor i norra delarna av landet. Zonerna har patrullerats av USA och Storbritannien.

Utför fingerade anfall

Sedan Bush kom till makten fördes diskussioner inom det amerikanska försvaret om det verkligen var värt att bevaka området med tanke på vilket slitage på utrustningen som det innebar. Men sedan Washington och Bagdad kommit på kollisionskurs har den debatten gått i stå. Istället har patrulleringen kommit att likna ett småskaligt krig.

Genom att bevaka området, och samtidigt utföra fingerade anfall, blir de amerikanska soldaterna vana vid den irakiska terrängen och vindarn, och de lär sig hur vädret påverkar deras infraröda system.

De fingerade attackerna ger också piloterna möjlighet att manövrera planen så att deras radarsystem kan skapa bra bilder av målen de ska attackera och övningarna ger soldaterna en chans att träna på komplicerade manövrar som krävs för att träffa en precisionsbomb.

Övningsanfallen spelas in och när soldaterna kommer tillbaka till hangarfartyget kan de titta på ”anfallen” och analysera dem.

Admiral Keating är övertygad om att övningarna kommer att gynna USA om ett krig blir verklighet.

- De kan bara förbättra möjligheten till ett framgångsrikt uppdrag, säger han till New York Times.

Frida Johansson