Hans pension kan hjälpa 5170 svältande barn

Jan O Karlssons hävdar han måste ta pengarna

NYHETER

Biståndsminister Jan O Karlssons EU-pension på

80 000 kronor i månaden skulle kunna hålla

5 710 barn vid liv.

Pengarna räcker nämligen till 23 ton ris och mjöl som mättar barnen under en månad, enligt Svenska Unicef.

Jan O Karlsson hävdar att han måste ta emot pengarna från EU.

Men har har med eftertryck sagt att det är hans ensak vad han gör med dem.

Här är några tips på organisationer som kan ha nytta av pengar. Och tänk på att det går utmärkt att skicka en slant även om man inte har någon EU-pension.

Jan O Karlsson hävdar att han är tvingad att ta emot EU-pengarna.

Men migrationsministern riskerar inget åtal om han tackar nej.

EU-lagen säger att pengarna ska betalas ut - inte att någon måste ta emot dem.

Varför har Jan O Karlsson dubbelt så hög lön som statsministern?

Jan O Karlsson har som president i revisionsrätten rätt till avgångsvederlag i tre år. Pengarna betalas ut för att ledamöterna ska vara oberoende även efter att de slutat. De är medlemmar i rätten tills de dör och får till exempel inte ta vilket jobb de vill.

Hur mycket pengar får han från EU?

Avgångsvederlaget är 55 procent av hans dåvarande lön och övriga förmåner. Enligt reglerna ska nya inkomster räknas av så att han aldrig kan få mer än sin lön som president för revisionsrätten. För Jan O Karlsson innebär det att han nu får 80 400 kronor när skatten är dragen från EU.

Men Jan O Karlsson kan väl säga "nej tack, jag vill inte ha pengarna"?

Jo, det kan han. Han kan skicka in en begäran om att utbetalningarna ska stoppas. Men det har aldrig hänt tidigare och revisionsrätten vet därför inte hur de ska hantera frågan. Den ska dock utredas närmare nu.

Kan han inte skicka tillbaka pengarna till EU?

Jo, men frågan är vart. Eftersom det aldrig hänt finns inga rutiner för detta.

Kan Jan O Karlsson åtalas om han vägrar att ta emot pengarna?

Nej, det är högst osannolikt. Problemet ligger enbart hos revisionsrätten som måste hantera hur de ska göra för att inte bryta mot en lag.

Kan han skänka pengarna till välgörenhet?

Ja, inget i EU:s förordning bestämmer vad han ska göra med sina pengar.

Organisationer som kan ha nytta av pengar

Läs också:

Jessica Ritzén