”Det har skett en ökning av spioneriet”

Svenskt näringsliv: Konkurrenstrycket ökar allt mer

NYHETER

De större företagens säkerhetsmedvetande har visserligen ökat de senaste åren.

Men samtidigt utsätts allt fler små- och medelstora företag för spionage enligt Tommy Svensson, säkerhetsansvarig på Svenskt näringsliv.

- Det är långt ifrån ovanligt att den här typen av företagsspioneri inträffar, och enligt den information vi har från Säpo har det gamla problemet med öststatsspionaget ingalunda har upphört, säger Tommy Svensson.

Svenskt näringsliv administrerar ett säkerhetsnätverk, Näringslivets säkerhetsdelegation, som består av säkerhetschefer i privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Ökat konkurrenstryck

- De signaler vi får är bara fragment av verkligheten. Men att det har skett en ökning är helt klart, säger Tommy Svensson.

- Och det beror på att konkurrenstrycket ökar allt mer och att det faktiskt är så att vi lever i en allt mer globaliserad värld. Företagen verkar nära varandra och delar ibland på exempelvis konsulter.

Det förekommer också att företag som blivit erbjudet företagshemligheter ringer upp den drabbade konkurrenten och varnar för vad som håller på att hända.

Mindre företag drabbas mest

Tommy Svensson varnar för att det inte bara är storföretag som Ericsson eller ABB som utsätts för företagsspioneri.

- Vi vet att det är många mindre och medelstora företag, som tror att de är mindre attraktiva. Men här kan det ofta handla om kundlistor och annat som faktiskt har stor betydelse för företaget, säger Tommy Svensson.

- Dessa företag har i regel heller inte någon egen säkerhetsorganisation och är därför ett lättare byte och har ofantligt många fler konkurrenter än vad exempelvis Ericsson och ABB har.

Han betonar att det är helt avgörande för Sverige som nation att företagen klarar av att behålla sina affärshemligheter för att klara av tillväxten i ekonomin.

CG Ström/TT