Tre Ericsson-anställda gripna för spionage

Misstänks ha lämnat uppgifter om Ericsson till utlandet

NYHETER

Tre personer har gripits och anhållits, misstänkta för grovt spioneri.

Enligt Säpo misstänks de ha bedrivit industrispionage i Sverige under lång tid.

- Spionangreppet mot Ericsson är helt unikt, säger styrelseordförande Michael Treschow till TT i Mexico City, timmarna efter att han informerats om tillslaget.

- Under mina 30 år i företagsvärlden har jag aldrig varit med om något liknande, säger han.

Treschow fick beskedet om spionangreppet kort efter Säpos tillslag i Sverige. Treschow befann sig då tillsammans med en stor svensk näringslivsdelegation på statsbesök i Mexiko, där ökade affärsrelationer, inte minst inom IT, var ett huvudämne.

Treschow: Det är fär jävligt

Beskedet störde honom kraftigt.

- Det är för jävligt. Jag blir ledsen och störd över att någon vill skada företaget och alla dess anställda, säger han.

Han vill inte avslöja några detaljer kring vad som har hänt, utan hänvisar till åklagaren och den förundersökning som inletts.

- Men det var en medveten handling för att lämna ut kunskap, säger Treschow.

Därmed går spionaffären inte att jämföra med de informationsläckor kring delårsrapporter som Ericsson drabbats av tidigare, anser han.

Men företagets säkerhet fungerar enligt Treschow bra.

- Det är alltid svårt att skydda sig mot kriminella individer som vill skada företaget. Men åklagarens undersökning kring vad som har hänt får visa om vi behöver förbättra oss på något område, säger han till TT.

Svenska medborgare

De tre misstänkta spionerna är svenska medborgare. De greps på tisdagen i Stockholmsområdet och anhölls senare, misstänkta för grovt spioneri alternativt grovt industrispioneri.

Spionaget ska ha riktat sig mot Ericssons utvecklingsverksamhet men exakt vilket eller vilka företag som spionaget riktats mot är okänt.

- De tre anhållna är eller har varit anställda på Ericsson. Mer än så kan jag inte säga, säger Ericssons informationschef Pia Gideon.

Hur länge har det här pågått?

- Vi har haft ett nära samarbete med polisen. Allt jag kan säga är att det är ett effektivt agerande från polisens sida som gjort att de här leveranserna nu är strypta.

Hur stor skada har spionaget orsakat?

- Vår bedömning är att skadeverkningarna är begränsade.

Hur ser ni på era säkerhetsrutiner inom företaget nu?

- Vi bedömer att vi har rimliga säkerhetsrutiner här. Det ska råda öppenhet och kreativitet inom företaget. I grunden kommer vi inte att ändra på våra rutiner.

Greps när material skulle överlämnas

En person pekas ut som huvudman i spionhärvan. Han greps precis när han skulle överlämna material till en underrättelseofficer från en främmande nation, uppger Säpo i ett pressmeddelande.

Det finns inga uppgifter om att även den utländska kontakten greps, något som kan tolkas som att han har diplomatstatus.

Justitieminister Thomas Bodström vill inte kommentera om någon diplomat utvisats med anledning av spionerimisstankarna, uppger Ekot.

De två övriga personer som anhållits misstänks ha försett huvudmannen med hemlig information.

Enligt Säpo har spionaget pågått under lång tid.

Ärendet är belagt med sträng sekretess. Säpo har inte avslöjat vilken nation som uppgifterna lämnats till och inte heller vilket Ericssonföretag som spionaget riktats mot.

Sträng sekretess

Inte heller har några ytterligare uppgifter om de misstänkta spionerna avslöjats.

Spionerimålet handläggs av Stockholms tingsrätt. Chefsåklagare Tomas Lindstrand vid den internationella åklagarkammaren har nu begärt att tingsrätten ska utse offentliga försvarare för de tre misstänkta, skriver nyhetsbyrån TT.

Läs mer om spionage

Fredrik Rundkvist, Susanna Vidlund, Frida Johansson