Chefer snackar goja

Forskare: De pratar mycket – men väldigt lite blir sagt

1 av 2 | Foto: ANDRE DE LOISTED
MYCKET SNACK " Forskaren Charlotte Simonsson har studerat hur chefer kommunicerar med sina anställda. Visst pratar de en hel del - men väldigt lite konkret blir sagt.
NYHETER

Svenska chefer pratar 80 procent av arbetsdagen.

Ytligt, färglöst och utan sammanhang.

- Det är frapperande hur lite kraft som ägnas åt att förbättra muntliga kommunikationer, säger Charlotte Simonsson, doktorand vid Lunds universitet.

Hon forskar i media och kommunikation och har studerat hur chefer kommunicerar med sina medarbetare.

- Kommunikation spelar en allt viktigare roll på arbetsplatser. Men många företag förutsätter att samtalen går av sig själva.

Tomma ord

Doktorsavhandlingen bygger på intervjuer och observationer vid en av Volvo Personvagnars utvecklingsenheter men handlar, enligt forskaren, om frågor som alla företag brottas med.

- Det finns en allmän strävan efter decentralisering, dialog, visioner, värderingar - modeorden. Men slagorden omsätts sällan i praktiken.

Tidsbrist är boven

Enligt Charlotte Simonsson lär chefsutbildningarna ut presentationsteknik, sällan kommunikation. Man inför nya tekniker, skaffar intranät, men ägnar knappt någon tid åt att utveckla dagliga samtal, eller åt att vara konkret.

En orsak till de ytliga, styrande cheferna är tidsbrist, menar forskaren.

- Tidsbrist är ett hot mot en fungerande kommunikation. Många springer från möte till möte som i ett ekorrhjul och klagar sedan på att mötena har för dålig kvalitet.

Britt Peruzzi