Systembolagets monopol avskaffas?

EU-kommissionen hotar dra Sverige inför domstol

NYHETER

EU-kommissionen har slagit ner på den svenska alkohollagstiftningen.

Tvånget att gå via Systembolaget för svenskar som vill köpa vin och sprit utomlands hindrar den fria handeln inom EU och strider därmed mot EU:s regler, menar kommissionen.

Kritiken från kommissionen framförs i ett brev som landade på regeringens bord för en tid sedan. Regeringen har nu knappt två månader på sig att besvara kommissionens brev.

I slutänden kan kommissionen dra Sverige inför EU:s domstol för att tvinga fram en ändring av den svenska alkohollagstiftningen.

I dag är det alltså inte möjligt att privat köpa vin och sprit från något företag utomlands och låta en transportör ta hem varorna till Sverige. Sådan import måste i stället göras genom Systembolaget:

"Det senare alternativet förefaller emellertid att vara både omständligt och kostsamt för kunden, i synnerhet med tanke på de vinstmarginaler som av Systembolaget läggs på kundens beställning", skriver kommissionen i sitt brev.

Men från Systembolagets sida har man inte förståelse för kommissionens synpunkter:

- Det är en oberättigad kritik. Det här är en tjänst som vi tillhandahåller. Kommissionen tycker att det är en för dyr tjänst men vi anser att det är rimligt att ta betalt för de extra kostnader som uppstår i samband med tjänsten, säger Anitra Steen som är vd för Systembolaget.

Nätläsarna röstar bort Systembolaget

Vid 16.45 på torsdagen hade cirka 15 000 Aftonbladets nätläsare röstat i frågan "Vill du har kvar Systembolaget?" 50,5 procent röstade nej, medan 46,7 procent röstade för att ha kvar Systembolaget.

Har du någon kommentar till det?

- Det är en principiellt viktig fråga. Vi gör själva mätningar varje månad för att vi vill veta att våra kunder uppskattar oss. Runt 50 procent vill ha kvar Systembolaget och 43 procent är emot det, säger Anitra Steen.

Hon anser att Systembolaget behövs och att kunderna efterfrågar bland annat dess sociala ansvar:

- Om vi skulle förlora monopolet skulle det vara en dålig utveckling. De svenska kunderna skulle förlora fina kundvärden. Vi kvalitetssäkrar våra produkter och har butiker med bra sortiment över hela landet. Det skulle inte vara möjligt att kombinera det med försäljning av alkohol i dagligvaruhandel.

Sverige har redan fått ändra alkohollagstiftningen

Det svenska monopolet för Systembolaget har hittills klarat sig igenom kritik från kommissionen och prövningar i EU:s domstol. På flera punkter har Sverige dock fått ändra sin alkohollagstiftning efter kritik från kommissionen.

Det gäller till exempel tillståndsgivningen och avgifterna för partihandel med alkohol och möjligheterna att skicka vin och sprit som gåva.

Nu anser kommissionen att det inte är hållbart att motivera hindren mot privat införsel med att människor måste skyddas mot alkoholens skadeverkningar.

"Europeiska gemenskapernas kommission anser följaktligen att Konungariket Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget", heter det i kommissionens brev.

Susanna Vidlund, TT