”Svensk design nazistinfluerad”

Konstdoktorand: Det hela är ett marknadsföringstrick

NYHETER

Svensk design - en myt?

- Idealet om den blonda designen är inte specifikt svenskt utan har drag av naziinfluenser, säger Linda Rampell vid Lunds universitet.

Hon är doktorand vid institutionen för konst- och musikvetenskap och lägger om några veckor fram en mycket kritisk doktorsavhandling.

Enligt Rampell finns det ingen särskilt god, typiskt svensk smak - bara ett marknadsföringskoncept.

- Det sägs att björk är blont, men det mörknar med tiden och Ikea importerar björken från Tjeckien. Svensk design är världskänd - i Sverige.

- Det spelar ingen roll vad som visas - huvudsaken tycks vara att man visar upp en traditionell idealbild, en svensk, blond kultur.

Det finns i dag en övertro på svensk designs marknadsvärde, menar doktoranden.

Men säljer inte "svensk design"?

- Det finns inga siffror på det utan det verkar snarare vara en medial- och marknadsföringsmyt.

Britt Peruzzi