Barn sätts i skuld

1 000-tals unga får livet förstört av sina föräldrar

NYHETER

Hon är bara två år men redan skyldig staten

26 670 kronor.

6 646 barn under 18 år är registrerade hos kronofogden.

Tillsammans är de skyldiga över 45 miljoner kronor.

Foto: STEFAN JERREVÅNG
en stor del är p-böter Många skuldärenden handlar om parkeringsböter. De har en preskriptionstid på fem år, vilket innebär att barn som är äldre än 13 när skulden registreras får betalningsanmärkningar som kan ställa till problem för dem som myndiga. "Vissa har fortfarande chansen att reda ut det för sina barn. Detta att skriva över på barnen är bara för dåligt, det tycker man ju automatiskt om man är förälder själv", säger Kjell Pettersson, kronokommissarie i Stockholm.

En stor del av barnens skulder är parkeringsböter och fordonsskatter. Det är nämligen fritt fram för föräldrar att skriva sina bilar på barnen. Om bilen sedan felparkeras är det barnet som är registrerat som bilens ägare och som krävs på p-böter.

De får inte ta lån

På det här viset tvingas tusentals barn att börja sina myndiga liv tyngda av skulder. Så fort 18-årsdagen passerats kommer kraven från kronofogde eller inkassobolag.

Att ha skulder redan från start ger många problem i vuxenvärlden:

Det blir svårt att få hyreskontrakt.

Det blir omöjligt att få lån eller att handla på avbetalning.

En betalningsanmärkning kan till och med sätta stopp för att få jobb.

Vilhelm Nordenankar, enhetschef på Konsumentverket, tycker inte att barn borde kunna hamna i skuldregister.

- Problemet verkar öka och det är upprörande. Det är mycket konstigt att omyndiga hamnar i skuldregister och får betalningsanmärkningar.

Vad kan man göra för att hindra att barn drabbas?

- För inkassobolagen hör det till god inkassosed att inte kräva pengar av minderåriga. De väntar ut dem tills de blir myndiga och sedan går de på direkt. Om barnets förmyndare inte skrivit på är det i princip inget bindande avtal, och då har barnet heller ingen skuld. Även om målsman skrivit på borde inte barnet drabbas utan föräldern som godkänt avtalet, säger Vilhelm Nordenankar.

Det allra viktigaste är att upplysa föräldrarna om följderna, tycker

Michael Necke, chef för utvecklingsenheten på Riksskatteverkets exekutionsavdelning.

Stora konsekvenser

- De måste förstå vilka stora konsekvenser det innebär för barnen att bli skuldsatta.

Eva von Scheéle på Överförmyndarnämnden i Stockholm tycker att vissa regler bör ändras.

- Om en bil ska överföras till ett barn borde det alltid tillsättas en god man som representerar barnet. Annars är det som om föräldern ger bilen till sig själv.

Så säger reglerna:

Cecilia Gustavsson