"Det är fullständigt oacceptabelt"

NYHETER

Barnombudsmannen Lena Nyberg tycker att regeringen bör utreda hur det går att förhindra att barn skuldsätts.

- Det är fullständigt oacceptabelt att barn kan hamna i skuldfällan för att föräldrarna satt dem i den situationen, med flit eller på grund av slarv, säger Lena Nyberg.

BO ska ta fram förslag på hur detta ska stoppas.

- Utgångspunkten är att hitta ett säkert system för hur kommunens överförmyndare informeras så fort detta sker, så att man kan gå in och agera. I dag är det brister i samordningen - barn hamnar i skuldregistren fast det inte borde kunna ske. Överförmyndarnämnden eller liknande måste kunna reagera innan skulderna blir för stora.

- Det handlar om att ta till vara barnens rättigheter. Det kan inte vara rimligt att ett barn kan ha skulder för p-böter och obetald vägskatt.

Cecilia Gustavsson