Nadinas syster i en sista vädjan

Migrationsverket struntar i alla nya expertutlåtanden

NYHETER

Ögonsjuka Nadinas hälsa har utretts av två ögonläkare och en psykolog.

Men Migrationsverket bortser ifrån resultaten:

- Utredningarna har inte tillfört något nytt, säger enhetschef Lars Carlstedt.

Här är storasyster Edinas öppna brev till Migrationsverket

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
"INGET NYTT" Nadinas advokat, Tryggve Emstedt, har lämnat in en ny ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket. Ansökan bygger på flera expertutlåtanden om Nadinas hälsa, men Migrationsverket tycker inte att utredningarna tillför något nytt.

I slutet av nästa vecka väntas Migrationsverket besluta om uppehållstillstånd för Nadina Imamovic, 6, och hennes familj.

Men i beslutsunderlaget saknas utredningar som enligt Tryggve Emstedt, familjens advokat, är avgörande.

- Jag är gränslöst besviken över den vändning ärendet har tagit, säger han.

Tryggve Emstedt säger att resultaten av utredningarna utgör grunden i den nya ansökan om uppehållstillstånd.

Påstås vara onödiga

Men utlåtandet av två professorer på S:t Eriks sjukhus i Stockholm och en psykologs utlåtande om familjen anser Migrationsverket vara onödiga.

- All den nya bevisning som vi tagit fram påstår man vara onödig. Migrationsverket ska över huvud taget inte lägga sig i vilken bevisning man åberopar, säger Tryggve Emstedt.

Dessutom ansåg verket att det var onödigt att familjens advokat fanns med vid asylförhöret. Nu måste både advokat- och utredningskostnader betalas av Nadinas familj.

"Helt osannolikt"

- Nadinas fall var tidigare ett stort prestigeärende men det verkade ha lugnat ner sig. Nu har Migrationsverket ställt till det på ett sätt som är helt osannolikt, säger Tryggve Emstedt.

Lars Carlstedt, enhetschef på Migrationsverket, har hand om Nadinas ärende:

- Vi har gjort bedömningen att dessa utredningar inte har tillfört ärendet något nytt. Familjens ombud har tagit egna initiativ till utredningar utan att kontakta Migrationsverket. Då finns alltid risken att ombudet får stå för kostnaderna, säger han.

"Möjligheter i Bosnien"

Det är i stället en annan utredning som Migrationsverket lägger vikt vid.

Den om vilka möjligheter Nadina har att få vård och gå i skola i Bosnien.

- Det förefaller som att det finns en hel del möjligheter som kan vara tillämpliga i Bosnien, säger Lars Carlstedt.

Kära representanter för Migrationsverket som ska besluta i vårt ärende!

Rädda henne från ett liv i mörker!

Här är storasyster Edinas brev till Migrationsverket:

Nadina och Edina.

Carl Hjelm