Sverige köpte ryska försvarshemligheter

Ericssonspionaget kan vara ryssarnas hämnd

NYHETER

Ericssonspionaget kan vara en motdrag mot svenskt spionage på Rysslands försvarsindustri.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska FMV ha fått information om ryska flygradarsystem under ett fem års tid. Hela operationen ska ha kostat över 100 miljoner kronor.

Det är radarsystemen i de ryska jaktplanen SU-27 och SU-30 som Försvarets Materielverk, FMV, ska ha köpt information om. Delar av en radar ska även ha smugglats till Sverige. Enligt DN ska kunskaperna som förvärvats ha varit mycket värdefulla i utvecklingen av JAS.

Det har spekulerats om att även spionaget mot Ericsson skulle gälla radarsystem. Ericssons dotterbolag Microwave Systems förser nämligen JAS 39 Gripen med en avancerad radar. Spionaget skulle i så fall vara ett motdrag i försvarskampen.

Försvarsdepartementet informerat

Det svenska bolaget Exico AB ska ha varit mellanhand i affären. En 31-årig före detta ledamot i bolaget anklagades av Säkerhetspolisen för att ha bytt lojalitet och agerat dubbelagent för Rysslands räkning, men åtalet avvisades av Malmö tingsrätt. Uppgifter har även lämnats till svenska ambassaden i Moskva, skriver DN.

Försvarsdepartementet ska ha känt till avtalet mellan Exico och FMV, som löpt mellan 1996 och slutet av förra året.

Lotta Holmström