10 000 ska bort från ABB

Bolaget spår ingen ljusning de närmaste åren

NYHETER

Minst 10 000 anställda måste sluta på verkstadskoncernen ABB de närmaste åren. Under dessa år sänker koncernen också målet för både vinst och försäljning.

Det finansiellt pressade ABB spår ingen förbättrad efterfrågan den närmaste tiden.

- Utsikterna är inte lovande. Marknaden kommer inte att hjälpa oss de närmaste 18 månaderna, sade bolagets koncernchef Jürgen Dormann vid en telefonkonferens på fredagsmorgonen.

Han bekräftade då också att personalnedskärningarna handlar om minst 10 000 av dagens 146 000 anställda.

ABB räknar nu med att försäljningen kommer att vara oförändrad eller minska något under 2002. Därefter räknar företaget med en ökning på cirka 4 procent per år fram till 2005. Tidigare har målet varit 6 procent. Även rörelsemarginalen kommer att bli sämre än vad tidigare sagts, 1,5 procent i år och 4 procent under 2003.

Sparprogram vid nyår

Det sämre marknadsläget understryker behovet av det besparingsprogram på omkring 8 miljarder kronor som bolaget presenterade i slutet av oktober. Programmet påbörjas vid årsskiftet och ska vara avslutat inom 18 månader.

- Vi behöver en snabb och radikal förändring. Vårt övergripande mål är att återskapa lönsamheten, sade Dormann.

Han kunde på fredagen inte precisera exakt hur stora personalneddragningarna blir. Men de ska stå för två tredjedelar av kostnadsminskningarna. I bolagets förra besparingsprogram måste 13 000 personer lämna företaget och bedömningen är att de kommer att bli minst lika många den här gången. Resten av besparingarna ska komma från andra åtgärder. Bland annat ska bolaget under 2003 sälja sin gas- och oljeverksamhet samt affärsområdet Building Systems.

Asbest

Bolaget meddelar också att det räknar med att nå målet att minska nettoskuldsättningen med 1,5 miljarder dollar under 2002. 2005 räknar man att den totala skulden kommer att uppgå till 4 miljarder dollar.

Några nyheter om asbestproblemen hade Jürgen Dormann inte. Han säger sig dock vara säker på att kunna begränsa den ekonomiska skadan för företaget. ABB vill lösa asbestkraven mot dotterbolaget Combustion Engineering (CE) i USA genom att betala drygt 1,1 miljarder dollar till målsägare. Lösningen, som för närvarande diskuteras med ABB:s motparter, inkluderar konkursskydd för CE.

Magnus Persson/TT