Göran Kropp begravd

Lennart Koskinen inför fullsatt kyrka: Görans gräns var himlen

Foto: JOSEFINE SWENSON
Ola Skinnarmo kom till S:t Jacobs kyrka i Stockholm för att ta ett sista farväl av vännen och kompanjonen Göran Kropp.
NYHETER

Redan vid 13-tiden på fredagen började folk strömma in i St: Jacobs kyrka i centrala Stockholm för att ta farväl av Göran Kropp.

En timme senare var kyrkan fullsatt.

Klockan 14 anlände Göran Kropps familj och anhöriga till kyrkan. Först gick Renata Chlumska, Göran Kropps livskamrat.

Besökare från olika delar av världen befann sig i St: Jacobs kyrka för att hedra den kände äventyrarens minne.

Lampor från Nepal

Prästen Lennart Koskinen som förrättade gudstjänsten berättade att lampor från Nepal brann längst framme i kyrkan. Han gick runt kistan och ringde med klockor, skänkta från Dalai Lama och välsignade på Himalayas bergssluttningar. Ett klart klingande ljud ljöd i hela kyrkan.

Sedan bad besökarna gemensamt med domprost Lennart Koskinen och efter det stämde alla in i psalm 304. Sedan tog Lennart Koskinen till orda:

- Han ville vidare uppåt. Görans gräns var himlen. Han nådde himlen men alldeles för tidigt och på fel sätt.

Lennart Koskinen berättade att han själv vid flera tillfällen kommit i kontakt med Göran kropp som bland annat brukade hålla föreläsningar:

- Göran var en genuint kärleksfull och omtänksam person.Han såg människan bakom fasaden.

"Hans kärlek till Renata lyste"

Eftersom Göran Kropp inte var döpt, ritade prästen ett kors med vigvatten på kistan, för att på så vis välsigna Göran Kropp.

Sedan var det dags för de som samlats att ta farväl av sin hjälte. Först fick anhöriga till Göran Kropp gå fram till kistan.

- Hans kärlek till Renata var välkänd och lyste genom allt han gjorde, sade Lennart Koskinen.

Susanna Vidlund