”Jag har betalat tillbaka pengarna”

Jan O Karlsson granskar alla sina utgifter som statsråd

NYHETER

Jan O Karlsson lämnade på fredagen en kort skriftlig kommentar till TT med anledning av uppgifterna om representationsmiddagen i hans hem som middagsgästerna ansåg var privat.

''Jag gjorde bedömningen att den representation jag hade i mitt hem den 19 september låg inom regelverket. Eftersom det har uppstått tvivel kring lämpligheten har jag bestämt mig för att själv stå för kostnaden. Jag har därför idag betalat tillbaka pengarna till UD.

''Det kan inte uteslutas att jag tidigare begått andra misstag. Därför har jag bestämt mig för att tillsammans med min kanslichef återigen gå igenom samtliga utgifter jag haft under min tid som statsråd. Jag vill än en gång bedöma dem utifrån den striktaste försiktighetsprincip så att inga utgifter ens ska kunna misstänkas vara tvivelaktiga.''

''I samband att revisionsrättens utredning kring min övergångslön blir klar, kommer jag också att ge ytterligare kommentarer. Jag hoppas att den utredningen ska vara klar i början av nästa vecka.''

Läs också:

TT