Hans Blix nöjd med FN-resolutionen

Svenske inspektionschefen reser till Irak 18 november

Foto: AP
FN:s generalsekreterare Kofi annan till vänster och chefen för vapeninspektörerna Hans Blix i mitten lyssnar på Kinas FN-ambassadör Zhang Yishan efter omröstningen i säkerhetsrådet.
NYHETER

NEW YORK

Den svenske inspektionschefen Hans Blix var mycket nöjd med den resolution som ett enhälligt säkerhetsråd antog på fredagen.

- Det är en enad värld som ger Irak en sista chans att deklarera om landet har massförstörelsevapen, sade Blix till TT sent på kvällen.

- Säkerhetsrådet ställer sig bakom inspektionerna för att på en multilateral och fredlig väg komma till rätta med Iraks massförstörelsevapen.

- De flesta bedömare tror att Irak tänker följa resolutionen, sade Blix i en intervju med TT sedan säkerhetsrådet i FN-högkvarteret lyckats enas om den tuffa resolutionen 1441.

- Men det står också klart att det är Iraks sista chans. De har nu 30 dagar på sig att deklarera den avkrävda informationen till säkerhetsrådet, tillade Blix som reser till Irak den 18 november tillsammans med ytterligare 30 personer från FN:s inspektionsgru pp Unmovic.

Hans Blix har dessutom fått hjälp av den svenske toppdiplomaten Torkel Stiernlöf, som utnämnts till andreman inom inspektionsgruppen. Stiernlöf var specialist på nedrustningen av Irak när Sverige satt i FN:s säkerhetsråd i slutet av 1990-talet.

Mandatet från det eniga säkerhetsrådet ger plötsligt Unmovic och atomorganet IAEA, som ska kontrollera om Irak har möjlighet att framställa kärnvapen, en markant styrkeposition gentemot regimen i Bagdad.

Irak ensamt

Diplomatiska bedömare med mycket god insyn i processen sade att ''Bagdad nu inte har någon skuldra att gråta emot'', sedan till och med Syrien röstat för resolutionen.

Men de som arbetar med den kritiska frågan inom FN sade samtidigt att säkerhetsrådet åter blivit navet i utvecklingen och att resolutionen kan innebära en möjlig fredlig lösning.

- Resolutionen ger ett förstärkt mandat till och kraft bakom inspektionerna. Vi är obeväpnade observatörer, vi har ingen armé bakom oss, sade Blix till TT.

Doktor Hans Blix, som vunnit stort förtroende bland säkerhetsrådets 15 medlemmar trots att rådets medlemmar de senaste veckorna slagits med vässade klor om Irakresolutionen, kan därmed bli den person som bryter det kritiska dödläget i Irak.

- Vi ville ha en resolution som är realistisk, sade Blix om granskningen av Iraks möjliga vapenprogram.

Även oljan

Men resolutionen går även längre, då den kräver information om Iraks utveckling av petrokemiska produkter. Blix ansåg att det krävs mer än 30 dagar för att rapportera om Iraks omfattande oljeaffärer.

En högt uppsatt amerikansk tjänsteman sade till TT att USA inte tänker ställa frågan på sin spets i händelse att Blix behöver mer tid.

Unmovic-chefen Blix och atomenergiorganet IAEA har nu 105 dagar på sig från och med fredagens resolution att rapportera om situationen i Irak.

- Men stöter vi på patrull eller hittar arsenaler tidigare kommer vi genast att rapportera uppgifterna till säkerhetsrådet, sade Blix i TT-intervjun.

- USA har inte heller satt handklovar på sig själva, konstaterade han.

Grim Berglund/TT