"Föräldrarna oansvariga"

Familjeministern starkt kritisk mot barn i skuldfällan

NYHETER

Familjeministern Berit Andnor reagerar starkt på Aftonbladets avslöjande om att tusentals föräldrar sätter sina barn i skuld.

- Det är djupt oansvarigt av föräldrarna att sätta sina barn i skuld, säger hon.

6 646 barn har skulder på över 45 miljoner kronor, enligt kronofogdens register.

- Min första reaktion är att huvudansvaret faller på föräldrarna - de sätter sina barn i en helt omöjlig situation. De måste ju förstå de allvarliga konsekvenserna, säger Berit Andnor.

- Det andra steget är att det kan finnas anledning att se över olika regler.

Kräver lagändring

En som kräver att lagarna ses över är riksdagsledamoten Kent Härstedt (s).

- Det är fullständigt oacceptabelt att barn hamnar i skuldregister. Regeringen borde utan fördröjning tillsätta en utredning om det här.

Han har motionerat i frågan och även skrivit till justitieminister Thomas Bodström.

Framför allt är han kritisk till att föräldrar skriver över bilar på barnen.

Justitieministern svarar att över två miljoner bilar byter ägare varje år och att det skulle bli mycket kostsamt att undersöka detta noggrannare.

När det gäller gåvor som innebär förpliktelser, som aktier, måste förmyndaren - oftast en förälder - avgöra om barnet ska ta emot gåvan.

Föräldrarnas ansvar

Om föräldern själv är givare bör en god man förordnas för barnets räkning, skriver justitieministern.

Han menar att lagstiftningen generellt ger ett bra skydd.

Men i praktiken fungerar det inte.

Åke Lundholm, informatör vid Riksskatteverkets exekutionsavdelning, tycker att det är beklagligt.

- Man har rätt att ge gåvor till sina barn, som aktier. Men då har föräldern också ansvar för att sköta det ekonomiska åt barnet, till exempel deklarera eventuell vinst.

- När det gäller bilarna är det så uppenbart att det är ett sätt att kringgå regler och kostnader. En lösning vore att Vägverket begär in handlingen när en bil byter ägare och att en god man kontaktas när det gäller en underårig bilägare.

Skydda barnen

Enligt Åke Lundholm måste problemen med barns skulder lösas vart och ett eftersom olika regler gäller för bilar, fastigheter, aktier och varor från privata företag.

- Oavsett om det behövs flera olika lagar måste utgångspunkten vara att barnen skyddas. För det verkar finnas kryphål i skyddet för barnen, säger Kent Härstedt.

TIDIGARE ARTIKLAR:

Cecilia Gustavsson