Krig eller fred? Saddam avgör

NYHETER

Freden får en sista chans med FN:s nya Irak-resolution.

Lägger sig Saddam platt för vapeninspektörerna så kan han klara sig undan ett krig.

Samtidigt har ett anfall ryckt närmare.

Minsta trick och USA kommer att utnyttja det.

Foto: AP
Nu ligger bollen hos Saddam Hussein.

USA lyckades med sin utpressning. Det tog nästan två månader men sedan ställde sig FN i givakt bakom världens enda supermakt.

Röstsiffrorna 15-0 i FN:s säkerhetsråd för att tvinga Irak att gå med på nya och hårdare vapeninspektioner är en tidig julklapp till George W Bush.

Bara en enda sak kan nu hindra honom från att gå till anfall mot Irak - en ren kapitulation från Saddam Hussein.

Om Irak upphör med sina försök att gömma undan massförstörelsevapen och att hindra FN:s vapeninspektörer från att fullgöra sitt arbete så får Bush svårt att motivera ett militärt anfall.

Irak har en vecka på sig

Irak har sju dagar på sig att ge FN ett svar. Därefter har FN:s vapeninspektörer 45 dagar på sig att börja arbeta i Irak. Först någon gång i slutet av februari när inspektörerna lämnat sin rapport till FN är ett krig omedelbart förestående.

Bollen ligger nu hos Saddam Hussein. Genom sitt agerande avgör han om det blir krig eller inte.

Jag blir förvånad om Saddam inte godkänner den nya FN-resolutionen.

Knäckfrågan är om han sedan låter inspektörerna få så fria händer som FN kräver. Och om han verkligen deklarerar alla kemiska och biologiska vapen han har.

Diktatorns manöverutrymme är begränsat. Genom enigheten i säkerhetsrådet finns det inga motsättningar inom FN som han kan försöka utnyttja. Tidigare har Irak lekt katt och råtta med vapeninspektörerna. Nu finns ingen tolerans för tricks.

Bush riktigt längtar efter att Saddam ska börja strula så att han ska få släppa lös sin armada av precisionsbomber och specialtränade soldater.

Resolutionen hotar Irak med "mycket allvarliga konsekvenser" om man inte följer FN:s order.

Bush vill störta Saddam

En tillräckligt luddig formulering för att få länder som Ryssland och Frankrike att rösta ja.

Vad formuleringen betyder i praktiken är att om Saddam försöker gömma undan några biologiska eller kemiska vapen så blir det krig.

Resolutionen kräver visserligen att USA åter för frågan till FN innan man går till attack.

Men vägrar FN ställa sig bakom ett krig så kör USA och Storbritannien sitt eget race.

Bushs mål är att störta Saddam - inte att lyckas med vapeninspektionerna.

Wolfgang Hansson