Bush vågar inte vänta för länge

Försenad attack mot Irak kan bli mardröm för USA

1 av 2 | Foto: getty images
uppladdning pågår Ett amerikanskt F/A 18-plan tankas på hangarfartyget USS Abraham i Persiska viken.
NYHETER

USA har bråttom och fortsätter trots fredshoppet att ladda upp för ett krig mot Irak.

Om Saddam inte lyder till hundra procent vill Bush vara beredd.

Ett anfall senare än februari är en mardröm för USA.

Fredens deadline är lika mycket krigets.

Ansamlingen av ännu fler soldater, flyg och han-garfartyg runt Persiska viken tjänar två syften.

1 USA sänder en signal till Irak. Försöker ni gömma undan massförstörelsevapen eller på minsta sätt hindra Hans Blix och hans vapeninspektörer i deras arbete är det kört för er.

Att höga amerikanska militärer i går läckte uppgifter om att Bush gett klartecken till ett angrepp med 250 000 soldater tjänar som ren påtryckning på Iraks generaler.

2 Om Irak upprepar sin tidigare taktik gentemot vapeninspektörerna, med invändningar och hinder i sista stund för att vinna tid, vill USA vara redo när deadline för vapeninspektörernas rapport går ut den 21

februari.

Anfall ett helvete i hettan

Ska USA anfalla är det bråttom. Framåt april gör den tryckande hettan varje anfall till ett helvete för de soldater som ska bära skyddsdräkter mot biologiska och kemiska vapen. Har Irak några massförstörelsevapen kvar är risken stor att en desperat Saddam använder dem.

Att Gulfkriget 1991 startade i januari är ingen tillfällighet. Temperaturen i Irak går under vår och sommar upp till 40-50 grader.

Krigsplaneringen fortsätter

Ett sådant scenario vill USA undvika till varje pris. Det är därför president Bush hotat och drivit på så hårt för att få FN att agera snabbt. Kan inte USA attackera senast i mars är risken stor att kriget skjuts fram ett år.

De närmaste månaderna får vi uppleva den bisarra situationen att medan FN:s vapeninspektörer gör sitt yttersta för att lösa avväpningen av Irak på fredlig väg så fortskrider krigsplaneringen som om inget hänt.

Då utgår jag från att Irak godtar de hårdare vapeninspektionerna. Allt annat än ett ja från Saddam är liktydigt med amerikanska nyårsbomber i Bagdad.

Ett amerikanskt angrepp kan inte uteslutas även om Irak godtar vapeninpektionerna. Allt beror på graden av samarbetsvilja.

Någon hjälp från sina arabiska grannar kan Saddam inte räkna med. Arabförbundet uppmanar enhälligt Bagdad att godta vapeninspektionerna.

Inte av omsorg om världsfreden. Däremot är arabländerna rädda för att deras egna regimer annars kan bli offer för den folkliga vrede som förmodas åtfölja en amerikansk attack mot Irak.

Wolfgang Hansson