Karolinska blir stroke-centrum

Här samordnas all behandling i EU-länderna

1 av 2 | Foto: HENRY LUNDHOLM
internationellt center Karolinska sjukhuset i Solna blir EU:s nya center för strokepatienter. Härifrån ska all behandling med blodproppslösande medel i EU-länderna samordnas.
NYHETER

Karolinska sjukhuset i Solna blir EU:s centrum för strokepatienter.

All behandling med blodproppslösande läkemedel ska samordnas från Sverige.

- Det här kommer att förändra hela vårt sätt att ta hand om dessa patienter, säger överläkare Nils Gunnar Wahlgren.

Den blodproppslösande behandlingen heter trombolys. Den anses vara mycket effektiv för patienter som drabbas av stroke, eller akut slaganfall.

Behandlingen har tidigare bara utförts i liten skala i Sverige i samband med stroke, men i oktober i år gav EU-kommissionen ett officiellt godkännande av behandlingen. Det innebär att den nu kommer att nå många fler patienter än tidigare.

Internationell studie

- Vi ska se till att alla som drabbas av slaganfall och som är lämpliga för den här behandlingen får tillgång till den, säger Nils Gunnar Wahlgren, överläkare vid Karolinska sjukhusets neuorologklinik och koordinator för det nya centret.

Det handlar om en omfattande internationell övervakningsstudie som ska starta vid årsskiftet. Sjukhuset ska under de närmaste tre åren samordna behandlingen av patienter i EU:s 15 medlemsländer samt Island och Norge.

Ska övervaka

- Vi har fått i uppdrag att övervaka att det inte blir flera blödningar än man kan förvänta normalt och att patienterna blir bättre, säger han.

Förra året startade sjukhuset ett internetbaserat kvalitetsregister där data och vetenskapliga rön om strokebehandling läggs in. Registret var svenskt från början men har börjat sprida sig till övriga Europa.

- Vi var tidigt ute, därför valdes vi ut att samordna behandlingen, säger Nils Gunnar Wahlgren.

Finns det några risker med behandlingen?

Stora fördelar

- Det som gjort att EU tidigare tvekat kring godkännandet av behandlingen är risken för blödningar. Men om behandlingen används på rätt sätt, så är den risken begränsad i förhållande till de stora fördelar behandlingen ger.

Han är minst sagt entusiastisk.

- Det här är en av de största förändringar som skett på det här området. Det är första gången vi får en behandling vid akut slaganfall.

Orsakas av blodpropp i hjärnan

Nneka Amu

ARTIKELN HANDLAR OM