Karlsson måste ta emot EU-pengar

Besked i dag: Revisionrätten kan inte stoppa utbetalningen

NYHETER

Revisionsrätten har nu enats i frågan om Jan O Karlssons pensionspengar.

Han har inte rätt att avstå från ersättningen.

''Den juridiska avdelningen (hos rätten) har kommit till slutsatsen att övergångsersättningen är en del av det system som syftar till att skydda gemenskapens intressen'' skriver revisionsrättens ordförande, Juan Manuel Fabra Vallés.

Rätten fastslår också att den inte kan bestämma om återbetalning av summan.

Pensionspengarna uppgår till 80 000 kronor i månaden efter skatt i tre år efter att han avslutat sitt tidigare arbete som ordförande i Revisionsrätten. Ersättningen kan bara upphöra om den tidigare medlemmen av rätten får ett nytt jobb inom EU:s institutioner eller om han eller hon avlider.

Hans framtid kan avgöras idag

Syftet med ersättningen, framhåller Juan Manuel Fabra Vallés, är att säkerställa tidigare medlemmars oberoende efter avgång, personer som även efter att ha lämnat sin tjänst har kvar vissa plikter gentemot rätten, till exempel tystnadsplikt.

Rättens uttalande är ett resultat av en begäran från migrationsministern om att undersöka vilka regler som gäller för ersättningen.

Frågan om Jan O Karlssons framtid som minister kan avgöras redan idag, då han sammanträder med statsminister Göran Persson.

Susanna Vidlund, TT