USA planerar blixtkrig mot Irak

NYHETER

STOCKHOLM/NEW YORK

En modern variant av det tyska blixtkriget är vad Pentagon planerar i Irak enligt läckor till amerikanska medier. Luftherravälde och snabbrörliga mekaniserade förband ska snabbt riva upp Iraks försvar, är meningen.

New York Times har redogjort för krigsplanerna i stora drag. CNN:s källor liknar planen vid blixtkriget under andra världskriget.

Den amerikanska regeringen anser sig ha rätt att själv ingripa om Irak inte uppfyller FN:s senaste, något svårtolkade resolution.

- Vi behöver inte FN:s tillåtelse för att ingripa militärt om Irak bryter mot resolutionen, sade Vita husets stabschef Andrew Card i söndags.

Utrikesminister Colin Powell förtydligade i en annan tv-intervju:

- Om han (Saddam Hussein) inte lyder kommer vi att be FN om tillstånd att använda alla nödvändiga medel. Om FN inte är redo att göra det, kommer USA och andra likasinnade nationer att kraftfullt gå in och avväpna honom.

Inte som 1991

Det planerade kriget skiljer sig från det 1991.

Då agerade USA i spetsen för en bred internationell allians. Denna gång är bara britterna med. Då satte alliansen in en halv miljon man, nu talas det om högst 250 000 man som förs in från Europa och USA.

Förra gången hade kriget tre tydliga faser: uppladdning, flygkrig och markinvasion.

Denna gång blir gränserna flytande. USA behöver inte vänta tills uppladdningen är avslutad med att slå till. Flygkriget kan fortsätta samtidigt som USA skaffar sig fotfäste på marken inne i Irak och medan nya trupper tillförs området.

USA behöver baser inne i Irak eftersom Iraks grannar inte vill upplåta sina territorier åt amerikanska styrkor.

Kapitulation

Rörliga förband ska skickas ut från basområdena för att neutralisera Iraks numerärt överlägsna markstyrkor utan att tillintetgöra dem. USA hoppas att irakierna ger upp snabbt, liksom 1991.

Tyngdpunkten i anfallen kommer ännu tydligare än i det kriget att bli de organ som håller Saddam Husseins regim uppe samt hans misstänkta massförstörelsevapen.

Bombkriget 1991 pågick i 43 dagar. Denna gång ska det enligt strategerna vara i en månad eller mindre. Då var bara nio procent av bomber och robotar precisionsstyrda (trots att kriget marknadsfördes som precisionsbombningar). Denna gång räknar USA med att 60 procent av bomberna ska träffa sina mål på några meter när. Det betyder att inte lika många plan behövs och att risken för civila förluster minskar.

Specialstyrkor på marken ska precisionsstyra bombanfallen mot deras mål, liksom i Afghanistan.

Psykkrig

Psykologisk krigföring ska förmå vanliga soldater att desertera, som 1991. Speciella kampanjer ska skrämma höga officerare att ge upp med sina förband inför hotet att bli ställda inför rätta för krigsförbrytelser.

USA:s militär vill undvika strid i bebyggelse, där dess tekniska övertag utjämnas av terrängen.

Det som tycks oroa USA mest är att Irak hinner sätta in stridsgas och biologiska vapen. Ett annat orosmoment är att Irak kan skicka fram martyrbrigader som mejas ned medan världens tv-bolag filmar blodbadet.

Thomas Höjeberg/TT