Iraks parlament säger nej till FN-resolutionen

Presidentens son vädjar till Saddam att släppa in vapeninspektörer

NYHETER

Iraks parlament röstade på tisdagen för att Irak ska säga nej till FN:s resolution, rapporterar Reuters.

Det slutgiltiga beslutet ska dock tas av president Saddam Hussein.

Beskedet om att Iraks parlament säger nej till FN:s vapeninspektioner kom oväntat.

Trots att Iraks president Saddam Husseins äldste son Uday på tisdagen bad Iraks parlament att godkänna FN:s resolution om vapeninspektion, blev det inte så.

Uday uppmande parlamentet i ett dokument överlämnat till församlingen:

''Det vi bör göra som nationalförsamling är att fatta klara beslut. Vi bör som nationalförsamling godkänna FN-resolutionen'', löd texten.

Det extrainkallade parlamentet återupptog debatten på tisdagsmorgonen efter att ha hållit en session kvällen innan.

Villkor för resolutionen

Uday, som är parlamentsledamot, formulerade i texten flera villkor för godkännandet av FN-resolutionen.

Den bör godkännas ''under Arabförbundets paraply'' och att arabiska experter på biologiska och kemiska vapen måste få delta i inspektionerna, skrev han enligt AFP.

''De första experterna måste inkludera arabiska tekniker och observatörer.''

Arabförbundet gav sitt stöd till resolutionen under ett möte i Kairo i söndags.

Uday kritiserade Syrien för att ha röstat för FN-resolutionen efter att först ha kritiserat den.

Godkännandet av resolution 1441 bör ske ''i enlighet med väl definierade gränser'', skrev Uday också.

Många negativa till resolutionen

Parlamentets internationella utskott rekommenderade i måndags kväll ett nej till resolutionen. Men politiska iakttagare sade då att det var sannolikt att parlamentet skulle rösta ja.

Men i debatten yttrade sig flera parlamentsledamöter negativt om resolutionen.

Utrikesutskottets ordförande Salem al-Qubaissi sade till AFP i måndags kväll att det fanns starkt stöd för ett nej till FN-resolutionen. Men utskottet gav president Saddam Hussein rätten att göra vad han anser lämpligt för det irakiska folket, sade al-Qubaissi.

Irak hotas av krig

Den 15 november vill FN ha Iraks besked om landet går med på de hårda kontrollkraven, som innebär att även Saddam Husseins alla palats måste öppnas för inspektion i syfte att hitta eventuella massförstörelsevapen. Om Irak inte ger efter hotas det av krig.

Om Irak inte samarbetar med FN-inspektörerna kommer ''givetvis våld att tillgripas'', sade Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin i fransk radio på tisdagen enligt AFP.

-Det är Saddam Hussein och Saddam Hussein ensam som har att uppfylla sina internationella skyldigheter. Vi kan åtminstone nu vänta oss att ett beslut (om en militär offensiv) kommer att fattas enhälligt, sade han.

Även Tyskland stödjer resolutionen

Av FN:s vetoländer har Frankrike och Ryssland tidigare satt sig emot den amerikanska linjen att slå till hårt och omedelbart om Irak inte genast öppnar hela sitt territorium för inspektioner av lager av massförstörelsevapen.

Efter veckor av förhandlingar kunde samtliga länder i FN:s säkerhetsråd till slut enas om något svagare formuleringar i resolution 1441, som Irak har till på fredag på sig att ta ställning till.

Skrivningen blev sådan att både Frankrike och USA tyckte att båda deras synpunkter tillgodosetts.

Även Tyskland har tidigare varit kategoriskt emot ett omedelbart militärt ingripande enligt amerikansk modell men stöder den senaste resolutionen.

Den franske utrikesministern sade att det nu ligger i Iraks och irakiernas intresse att Saddam Hussein ger med sig.

Aftonbladet i går

TT

ARTIKELN HANDLAR OM