Förbud mot hets mothomosexuella

Hetsig debatt i riksdagen i dag

NYHETER

Det finns ingen grund för all oro. Bibeln får tryckas även i framtiden, och pastorer kastas inte i fängelse för att de förkunnar kristen tro.

Den ena talaren efter den andra försäkrade detta då riksdagen på onsdagen diskuterade om det ska vara förbjudet att hetsa mot homosexuella som grupp.

Efter mer än tre timmars debatt biföll riksdagen med 230 röster mot 51 och 31 nedlagda att förbudet att hetsa mot folkgrupper på grund av ras, hudfärg och etniskt ursprung ska utvidgas till att gälla också sexuell läggning.

Tillägget börjar gälla 1 januari 2003, och ändring sker både i tryckfrihetsförordningen (TF) och brottsbalken. Eftersom en grundlag ändras har nu beslut fattats både före och efter höstens val.

- Förslaget riktas mot rasister och nazister som systematiskt hotar, förföljer och angriper homo- och bisexuella. Det hindrar inte öppen debatt och olika åsikter, sade Martin Andreasson (fp).

Massor med e-post

Barbro Hietala Nordlund (s) beskrev hur hon och andra riksdagsledamöter har bombarderats med e-post från människor som säger sig vara oroliga över förslaget:

- Hur har detta kunnat skapa så mycket missförstånd och osakligheter? undrade hon.

Till motståndarna hörde kristdemokraterna, och Ingvar Svensson förklarade att det råder oklarhet om vad som gäller för präster som predikar. De får citera Bibeln - där det finns fördömande uttalanden om homosexualitet - men vad gäller för förkunnelsen i anslutning till sådana citat? Det är inte nog klarlagt var gränserna går, menade Svensson.

Men Mats Einarsson (v) ansåg att detta var de obotfärdigas förhinder - kd har sökt efter en orsak att kunna säga nej till förslaget.

- Detta är konspirationsteorier, svarade Svensson.

Fp splittrat

Kd fick oväntat stöd av två nya fp-ledamöter:

- Jag är orolig för hur lagen ska tillämpas av domstolarna. Jag accepterar förbud för hot, men vad menas med missaktning för en viss grupp? undrade Mia Franzén som är jurist.

Även Anita Brodén (fp) vände sig mot att förslaget inte var ''kristallklart'' och skulle rösta för kd:s avslag.

Helena Bargholz (fp) förvånades och undrade om det fanns en vilja att missförstå.

Den långa debatten avslutades med pepprade repliker mellan moderaternas Per Unckel och Gabriel Romanus (fp).

Moderaterna var mot förslaget för att det inskränker tryck- och yttrandefriheten. Det ville hellre ''ta sikte på brott som begås av enskilda individer''.

- Den som vill införa förbud har ofta goda skäl, och den som vill skydda det fria ordet måste ta de obekväma striderna, sade Unckel och beklagade att vissa liberaler blivit så föga liberala.

Romanus drog fram den antisemitiska propaganda som Radio Islam levererade för en del år sedan.

- Vi vet att hets mot olika grupper leder till våld och övergrepp, sade han.

Men Unckel ansåg att Romanus befann sig på ett sluttande plan ifråga om yttrandefrihet.

Lillemor Melsted/TT