Nu höjs säkerheten på färjorna

Terrorhoten medför höjd klassning

NYHETER

Nu höjs säkerheten på våra färjor. Anledningen är de ökade terrorhoten.

Säkerheten ska delas in i tre klasser och likställas med incheckningen på flygplatser.

Idag tar det maximalt en halvtimme att ta sig ombord på färjan, i framtiden kan det ta timmar.

Idag är det relativt enkelt att ta sig ombord på färjor med vapen eller sprängämnen i bagaget på bilen men snart blir det ändring på det. Nya FN-regler ska höja säkerheten på färjorna till flygets nivå:

- Proceduren att checka ombord på ett kryssningsfartyg blir som när man ska gå ombord på ett flygplan, säger Johan Franson, sjösäkerhetsdirektör vid Sjöfartsinspektionen till Dagens Nyheter.

Tre säkerhetslägen

I juli 2004 väntas de nya reglerna träda i kraft.

De ska bli tre säkerhetslägen: Läge ett är det normala, läge två inträder vid hot och läge tre vid inträffad eller överhängande katastrof.

När säkerhetsläget höjs, blir det hårdare kontroll av passagerarna och personalen. Id-handlingar ska granskas och bagaget kontrolleras ordentligt med röntgen och tränade hundar.

Den ökade kontrollen kan leda till problem, eftersom färjorna tar så många resenärer. Det kan det bli krångligt och tidsödande med kontrollerna:

- Det blir en stor omvälvning för rederierna när säkerhetsläget höjs. Det kommer att leda till bekymmer för färjetrafiken, säger Johan Franson.

Det kan även ge ekonomiska konsekvenser för rederibranschen, skriver DN.

Konsekvens av terrordåden

Representanter för 162 medlemsländer i FN:s sjöfartsorgan IMO, International Maritime Organization, träffas i december i London. De ska forma de nya internationella reglerna för säkerhet mot terrorism på havet och i hamnar. Efter attackerna mot World Trade Center, påbörjades arbetet.

- Efter den 11 september i fjol är verkligheten helt förändrad. Det är omöjligt att inte vara engagerad, säger Johan Fransson.

Susanna Vidlund