Feta barn nekas vård

Hundratals överviktiga barn i vårdkö

NYHETER

Övervikten hos barn och ungdomar ökar i Sverige. Men inom sjukvården möts inte det ökade behovet upp.

Hundratals barn som lider av svår övervikt står i vårdkö för att få hjälp att gå ned i vikt och må bättre.

- Det står långt över hundra barn i kö och vi tvingas neka svårt överviktiga barn, säger Claude Marcus som är läkare på Rikscentrum för överviktiga barn på Huddinge Universitetssjukhus.

Det är landet största mottagning för barn med övervikt och många vänder sig dit för att få hjälp. Förra året tvingades mottagningen avvisa cirka 100 barn. Situationen är likadan över hela landet.

- 3 000 till 5 000 barn i varje årskull lider av fetma. Det betyder att mellan 30 000 och 50 000 barn totalt i Sverige skulle behöva vård för sin fetma, säger Claude Marcus.

Fetma ökar risk för sjukdom

Övervikten hos de svenska barnen ökar. De överviktiga barnen har blivit fem gånger fler på 25 år och upp till var fjärde tioåring är idag överviktig.

- Det är miljön som förändrats. Vi har ändrade matvanor, småäter mer och har mindre fysisk aktivitet.

Övervikt hos barn kan i förlängningen få stora konsekvenser. Det finns ett samband mellan övervikt och sjukdomar som astma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, lunginflammation och högt blodtryck. Feta barn löper också större risk att lida av övervikt som vuxna.

- Feta barn lider också psykiskt. De uppfattar ofta sig själva som sämre och utsätts ofta för mobbning, säger Claude Marcus.

Enligt honom är det mycket som föräldrar till överviktiga barn kan göra för att hjälpa dem. Men många är rädda för att såra barnet.

- Många är rädda för att göra något. Men som förälder är man faktiskt skyldig att hjälpa sitt barn om det lider av en kronisk sjukdom.

Claude Marcus tips till föräldrarna

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund