Bensinpriset under nio kronor

Iraks ja till FN gjorde att råoljepriset föll

NYHETER

Irakregimens beslut att släppa in FN:s vapeninspektörer i landet och den låga dollarkursen innebär att bensinpriset från och med fredag är 8:99 kronor per liter.

- Irakregimens beslut att släppa in vapeninspektörerna innebar att råoljepriset omgående föll med 1 dollar per fat, säger Statoils informationschef Ulf Svahn.

- Dessutom är det mycket god tillgång på bensin i Europa just nu och det påverkar alltid priset.

Men den fallande dollarkursen har också slagit igenom på bensinpriset den senaste tiden. Vidare har flera raffinaderier i Europa, som varit avstängda ett tag för översyn, börjat producera bensin igen.

- Detta tillsammans trycker ner bensinpriset rejält, säger Ulf Svahn.

Statoil och OK Q8 sänker från och med fredagen priset på bensin med 18 öre per liter och tillsammans med sänkningen för en vecka sedan hamnar bensinpriset på 8:99 kronor per liter.

Men bensin- och råoljepriserna justeras hela tiden upp och ned och om krig bryter ut i Irak kommer bensin- och råoljepriserna att stiga kraftigt enligt Ulf Svahn.

TT