Kraftigt sänkta priser på 700 läkemedel

Över 100 miljoner kronor sparas på nya Apoteks-reformen

NYHETER

Sedan den första oktober ska Apoteket alltid välja det billigaste av flera likvärdiga alternativ.

Reformen har inneburit omfattande prissänkningar på motsvarande 100 miljoner kronor.

Den så kallade utbytesreformen trädde i kraft den första oktober.

I korthet innebär reformen att Apoteket i fortsättningen i första hand ska välja det billigaste alternativet till det föreskrivna preparatet.

Den patient som trots allt vill ha just det preparat som läkaren föreskrivit får betala mellanskillnaden själv.

Syftet är naturligtvis att spara pengar. Reformen innebär en kraftigt ökad priskonkurrens på läkemedelsmarknaden.

Totalt sparas 125 miljoner kronor

Inför ikraftträdandet sänktes priserna på cirka 700 läkemedel. Utslaget på ett år motsvarar dessa sänkningar en besparing på motsvarande 100 miljoner kronor.

Men dessutom kommer regeln i sig, konsekvent genomförd, att innebära en väldig besparing.

Totalt beräknas reformen innebära en besparing på cirka 125 miljoner kronor på ett år, skriver Stefan Carlsson, vd för Apoteket AB i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Enligt den första utvärderingen av reformen har läkare motsatt sig utbytet i endast 1,6 procent av fallen.

4,3 procent av patienterna har valt att betala mellanskillnaden för att få det dyrare alternativet.

Fredrik Rundkvist