Euro - om LO går i takt

Wanja Lundby-Wedin håller i taktpinnen

NYHETER

Nej-Leif vill inte ha någon ny valuta. Ja-Göran vill hemskt gärna byta.

Avgör gör Nja-Wanja från LO.

I dag samlas socialdemokraternas förtroenderåd för att bestämma om det är dags att gå till folkomröstning om att byta kronan mot euro. Rådet är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Svaret kommer att bli ja.

Statsminister Göran Persson har redan kallat de andra partiledarna till överläggningar om datumet för folkomröstningen.

Ändå är diskussionen mycket känslig. Vanligen får media vara närvarande. Men den här gången förs diskussionen för säkerhets skull bakom stängda dörrar.

Det blir nämligen inget villkorslöst ja. Partiledningen och LO är inte överens. Varken om när Sverige är redo att byta valuta. Eller under vilka former det kan ske.

Tillsätter arbetsgrupp

Kompromissen blir en arbetsgrupp med ledamöter från socialdemokraterna och LO. Den ska till i vår ta fram förslag om hur Sverige som medlem i EMU ska kunna bedriva en politik för "full sysselsättning och rättvis fördelning".

Det är den första gemensamma arbetsgruppen mellan partiet och LO på 14 år. 1988 bildades den så kallade 90-talsgruppen. Den delikata uppgiften då var att modernisera s-politiken, bland annat inställningen till den offentliga sektorn.

Den nya gruppens förslag kommer att bli vägledande för hur socialdemokraternas ja-alternativ i folkomröstningen utformas. Förklaringen är enkel maktpolitik.

Tre partier, centern, vänsterpartiet och miljöpartiet, är emot valutabytet. De andra är för.

Avgörande för utgången i folkomröstningen blir alltså hur s-väljarna, i dag djupt splittrade, röstar. Om majoriteten väljer ja-sedeln kommer Sverige att byta valuta.

Ena s-väljarna

Det förutsätter i sin tur att socialdemokraterna blir så ense de överhuvudtaget kan bli. I dag är partiet delat i tre falanger. Ja, nej och LO.

Göran Persson har bittra erfarenheter av hur illa det kan gå när partiet och LO går i otakt. Det gjorde de inför valet 1998, socialdemokraternas sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. I år blommade vänskapen igen. 40 procent av de förlorade fåren återvände.

Därför dikterar LO-Wanja villkoren i dag. Det händer inte särskilt ofta.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM