32 000 ton olja hotar svenska kusten

NYHETER

En oljetanker på väg till Rotterdam gick i natt på grund inte långt från svenska kusten.

32 000 ton olja riskerar att läcka ut i havet.

Grundstötningen skedde på danskt vatten norr om Læsö. Grundet ligger cirka 15 mil från Sveriges kust, i höjd med Kungsbacka.

Vid olyckan sprang tre ballasttankar läck. Tankfartygets dubbla skrov hindrade oljan från att läcka ut.

Tidigt i morse arbetade danska kustbevakningen med att undersöka skadorna på fartyget. Danskarna bedömer att läget är under kontroll. Svenska kustbevakningen har fortsatt höjd beredskap.

Dimma på havet

- Det kan bli så att man får skicka dit stora fartyg och pumpa ur oljan, säger Bo Åvall på kustbevakningens ledningscentral.

Tankfartyget Pindar är registrerat i Bahamas och var på väg från en hamn i Lettland till Rotterdam i Nederländerna.

Fartyget körde den vanliga farleden mellan Stora Bält och Skagerack. Vid Kummel bank, som fartygen normalt ska runda på den svenska sidan, tog kaptenen fel.

- Det var dimma på havet och jag skulle tro att det spelade in, säger Bo Åvall.

Besättningen på Pindar klarade sig utan skador och kunde stanna kvar på fartyget.

Katarina Sternudd