Innekrog misstänks ha tjänat 8 miljoner svart

Kassasystemet kan vara manipulerat

NYHETER

En innekrog i Stockholm misstänks ha tjänat närmare 8 miljoner kronor svart med hjälp av det nya manipulerbara kassasystemet.

De redovisar en omsättning på runt 20 000 kronor per kväll - men vid stickprov har de haft mer än tre gånger så mycket i kassan.

Statistik över krogens omsättning 22 fredagar i följd talar sitt tydliga språk.

Fusket ett växande problem

De två fredagar som Jan-Olof Tidbeck på länsstyrelsen har gjort kontroller har omsättningen varit skyhög jämfört med vad som har redovisats för övriga dagar.

- Vi har kommit in tio minuter före stängning, innan de har hunnit räkna kassan och använda det här reduceringssystemet i kassaapparaten, säger Tidbeck.

Just den här krogen misstänks ha en försäljning på 18 miljoner kronor per år, men redovisar bara 10 miljoner.

Enligt Jan-Olof Tidbeck är fusket med hjälp av de nya kassaapparaterna ett växande problem.

- Jag förstår inte varför man inte har försökt stoppa detta lagstiftningsmässigt, säger han.

Kräver ny tvingande lag

- Det handlar om fusk för miljarder, hur många höftledsoperationer och hur många nya skolböcker är inte det?

Företrädare för både skattemyndigheten och länsstyrelsen kräver nu en ny lag som tvingar krogarna att använda typgodkända kassaapparater.

Kravet framförs också av landshövdingen i Stockholm, Mats Hellström (bilden).

I ett brev till justitiedepartementet slår han larm om det utbredda fusket:

"Krav på en korrekt användning av kassaregister utgör en viktig förutsättning för att kunna stävja den ekonomiska brottsligheten i restaurangnäringen."

"Otrolig ansvarslöshet"

En hög chef på en skattemyndighet i Mellansverige vill med tanke på sin position vara anonym och säger:

- Ansvaret för att det inte finns någon lagstiftning som stoppar det här ligger på regeringsnivå. Men där bryr man sig inte, det är en ansvarslöshet som är helt otrolig.

- Miljardbelopp försvinner som skulle kunna gå till vård och skolor. Men ingen vill ta tag i det här, det är något som bara faller mellan stolarna.

Läs också:

Richard Aschberg