SJ höjer kraven på säkerhet

Resenärerna kan bli registrerade

NYHETER

SJ förbereder sig på framtida terrorattentat.

En arbetsgrupp ser nu över säkerhetsrutinerna.

Samtliga resenärer kan komma att registreras.

Foto: SCANPIX
Efter den senaste tiden terrorlarm tillsätter SJ en arbetsgrupp för att se över sina säkerhetsrutiner.

Den senaste tidens hot om terrorattacker får nu SJ att skärpa säkerhetskraven. Den beredskap som finns i dag gäller främst väderkatastrofer.

Gruppen som arbetar med frågan tillsattes av SJ:s nya vd Jan Forsberg i början av oktober. Jan Forsberg som själv har bakgrund i flygbranschen vill se över säkerheten på tågen, uppger Svenska Dagbladet.

Stoppa attacker

Den kommande handlingsplanen innehåller förslag på flera åtgärder för att förhindra terroristattentat.

Bland annat diskuteras möjligheterna att skapa listor över tågens passagerare, liknande de som finns vid flyg- och färjetrafiken. Syftet är dels att avskräcka terrorister från attentat, dels att underlätta identifieringsarbetet vid olyckor.

Vid ett eventuellt terrorhot ska resenärernas bagage kunna kontrolleras. Alla väskor ska kunna kopplas till den resenär de tillhör.

De hot om terrorattentat i Europa har hittills varit av generell art. Sverige har inte varit direkt hotat.

Men nu följer alltså SJ och Banverket i spåren efter flera europeiska tågföretag som sett över säkerhetsrutinerna efter förra årets terrorattacker mot USA.

- Självklart har 11 september påverkat arbetet. Hela branschen har ett större fokus på terrorism nu än tidigare, säger Hans Hagen, chef för Banverkets beredskaps- och säkerhetsskyddssektion till SvD.

Hot mot t-banan

Stockholms tunnelbana är ett tänkbart mål i de generella hot som finns mot europeisk infrastruktur. Men några speciella åtgärder för att förbättra beredskapen mot terrorattacker finns inte.

- Vi följer händelseutvecklingen i världen och har ständig beredskap, säger Johan Hedenfalk, säkerhetschef på SL, till Aftonbladet.

Tunnelbanan har hotats vid flera tillfällen men enligt Johan Hedenfalk finns för närvarande inga konkreta terrorhot.

- Om vi får ett hot tar vi det på allvar. Vi får kontinuerlig information från polisen, säger han.

Läs också:

Carl Hjelm