Tungt artilleri för att vinna EMU- omröstningen

1 av 2 | Foto: PETER KJELLERÅS
SVÅRSNUTET Finansminister Bosse Ringholm och ja-kampanjens Anders Sundström har fått det tuffa jobbet att tillsammans med utrikesminister Anna Lindh försöka komma överens med LO om kraven inför en svensk EMU-omröstning.
NYHETER

Göran Persson sätter nu in sitt tyngsta artilleri för att vinna folkomröstningen om EMU.

Bosse Ringholm, den han litar allra mest på. Och Anders Sundström, gammal kompis.

Att ena den socialdemokratiska rörelsen är omöjligt. För Göran Persson handlar det om att få så många som möjligt att sluta upp bakom ett ja. Det avgör utgången av höstens folkomröstning om EMU.

Persson vann sin första delseger i går. Då sade socialdemokraternas förtroenderåd att de villkor som partiet satt upp för att gå över till euro är uppfyllda. Den svenska konjunkturen går i fas med resten av EU:s. Takten på de svenska löneökningarna är inte heller något problem.

Omöjliga LO-krav

Men ännu en stor stenbumling måste rullas ur vägen för att Persson ska ha en majoritet av sina sympatisörer bakom sig. LO har nämligen ställt helt andra villkor än det socialdemokratiska partiet för att säga ja.

På LO-kongressen för ett år sedan beslutades att facken skulle rekommendera sina medlemmar att rösta ja "under förutsättning att dels lönebildningen visat sig vara tillräckligt stabil, dels att ett strukturråd med buffertfonder har tillskapats".

LO-kraven är svåra, för att inte säga omöjliga, att infria. Ohyggligt många miljarder ska läggas i ett nytt fondsystem. Ett organ vid sidan av den folkvalda riksdagen ska ges avgörande inflytande över landets ekonomi. Det vill inte Persson.

Tre toppnamn

För att LO ändå ska få som de vill tillsätts nu en gemensam arbetsgrupp mellan fackföreningarna och socialdemokraterna. Och här sätter Göran Persson in sitt tyngsta artilleri.

Bosse Ringholm, finansminister, blir ordförande i gruppen. Ringholm är den minister som Göran Persson litar allra mest på.

Anders Sundström, tidigare näringsminister och nybliven riksdagsledamot, blir ledamot. Han är, eller var åtminstone tills han hoppade av regeringen, en av Perssons bästa kompisar.

Sundström ska dessutom leda den socialdemokratiska ja-kampanjen.

Anna Lindh, utrikesminister och Perssons kronprinsessa, blir den tredje s-ledamoten i arbetsgruppen. LO:s representanter tillsätts i morgon.

Det är bråttom

Gruppen har bråttom. Redan på nyåret ska deras rapport vara klar och innehålla lösningar om hur man uppfyller LO:s önskemål att kunna parera konjunktursvängningar. Men helst utan buffertfonder och strukturråd. Under vårvintern beslutar LO:s representantskap om det räcker för att rekommendera medlemmarna att rösta ja.

Efter folkomröstningen, som sannolikt hålls den 21 september, väntar dock nya prövningar för Göran Persson. Blir svaret nej har han förlorat en omröstning där han satsat hela sin prestige och hela sitt politiska förtroende. Det skulle svida.

Blir det däremot ja gäller det för statsministern att få fler partier att nappa på det upplägg som socialdemokraterna tillsammans med LO utlovat sina väljare. Annars väntar en besvärlig svekdebatt.

Lena Mellin