Justitiekanslern ska utreda neurosedynskandal

NYHETER

Regeringen har gett justitiekanslern (JK) i uppdrag att utreda vilka misstag svenska myndigheter kan ha begått i samband med neurosedynskandalen i början av 1960-talet, skriver Dagens Nyheter.

Bakgrunden till granskningen är att två drabbade i september begärde skadestånd hos regeringen för 98 neurosedynskadades räkning. Som skäl anför de att dåvarande Medicinalstyrelsen godkände läkemedlet, utan att det testats i Sverige.

Det lugnande medlet neurosedyn lanserades 1959, men stoppades efter bara ett och ett halvt år efter larm om barn som föddes med deformerade ben och armar, som var blinda eller hade skador på inre organ.

Många neurosedynskadade drabbades också ekonomiskt eftersom de inte omfattas av patientskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen. Eftersom många har haft svårt att arbeta har de den lägsta formen av förtidspension.

- Det är ganska ovanligt att vi får den här typen av uppdrag. Det betyder att regeringen tar anspråket på allvar och att man behöver titta på det ordentligt, säger justitiekansler Göran Lambertz till DN.

Senast den 30 april nästa år ska JK lämna över sin rapport till regeringen.

TT