Hivsmittad elev fick inte gå i gymnasiet

Skolsköterskan berättade om smittan

NYHETER

En 15-årig flicka i Malmö fick våren 2000 avslag på sin gymnasieansökan sedan skolan fått reda på att hon var hivsmittad. Det kunde ske sedan skolsköterskan berättat om flickans smitta, skriver Metro.

- Det är inget annat än sekretessbrott och brott mot tystnadsplikten. Att berätta om sjukdomen utan att ens kontakta eleven eller hennes föräldrar borde rendera en varning eller åtminstone en erinran, säger Sven Levin, byrådirektör på Socialstyrelsens regionkontor i Malmö.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ansåg att högstadiesköterskans brott mot tystnadsplikten var ''ursäktligt'' och friade henne. Socialstyrelsen har nu överklagat beslutet till länsrätten, som väntas ta ställning till ärendet före årsskiftet.

Även Skolverket är kritiskt till skolans agerande och överväger att se över hanteringen.

TT