Hivsmittad elev fick inte gå på gymnasiet

Skolsköterskan berättade om smittan – flickan nekades sökt plats

NYHETER

En 15-årig flicka i Malmö nekades plats på en gymnasieskola på grund av att hon var hiv-smittad.

Våren 2000 sökte flickan till en gymnasieskola i Malmö.

Men sedan skolsköterskan på hennes högstadieskola ringde till gymnasieskolan och berättat om sjukdomen nekades hon plats på skolan.

- Det är inget annat än sekretessbrott och brott mot tystnadsplikten, säger Sven Levin på Socialstyrelsen i Malmö, skriver tidningen Metro.

Nekades på grund av smittan

Och enligt den utredning av fallet som socialstyrelsen och smittskyddsläkaren gjort var motivet att hon nekades plats på gymnasieskolan just att hon var hiv-smittad.

Detta trots att en elev enligt skollagen endast får nekas plats på grund av bristande behörighet. Skolverket kan därför komma att granska fallet, skriver Metro.

Skolsköterskans agerande har granskats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som funnit hennes agerande ursäktligt och friat henne från misstankarna om brott mot tystnadsplikten.

aftonbladet.se