Postens vd avgår

Lämnar posten med omedelbar verkan

NYHETER

Postens vd och koncernchef Lennart Grabe lämnar med omedelbar verkan sin befattning.

Börge Österholm, tidigare vice vd i Posten, blir tillfällig vd och koncernchef.

Foto: sven-olof englund
Lennart Grabe, avgående vd för Posten.

Lennart Grabe tillträdde som koncernchef i februari 1999 och har under sin tid genomfört stora förändringar av Postens verksamhet.

-Styrelsen bedömer att Posten nu står inför en ny utvecklingsfas och då är det vår bedömning att en ny chef behöver träda till. Denna bedömning delas också av Lennart Grabe, säger Postens styrelseordförande Claes Ånstrand.

Lennart Grabe har en årslön på cirka 3,6 miljoner kronor. Han får 24 månaders uppsägningslön, enligt ett statligt standardavtal.

- Vi följer det upprättade avtalet som finns. Det ger två årslöner och samordnas med framtida inkomster, säger Claes Ånstrand.

Österholm tillfällig vd

Börge Österholm tillträder nu som verkställande direktör och koncernchef fram till att en långsiktig chef kan tillträda. Börge Österholm har en lång bakgrund i Posten och kunskap om Postens olika verksamhetsområden.

- Börge Österholm är väl insatt i koncernens verksamhet och aktuella frågor. Han har bland annat varit en av krafterna bakom det nya servicenätet. Genom att Börge Österholm nu går in som koncernchef, säkerställs handlingskraft och kontinuitet i Postens ledning, säger Ånstrand.

Börge Österholm pensionerades nyligen och kommer att få en lägre lön än avgående Lennart Grabe.

- Han har en pension från Posten. Den bygger vi på så inkomsten hamnar på 200 000 i månaden. Vi har enats om att det är en lämplig nivå, säger Claes Ånstrand.

Nivert in i styrelsen

Samtidigt meddelar Posten att styrelsen förstärks med tidigare Teliachefen Marianne Nivert, 62.

- Jag är också glad över att Marianne Nivert ställer sig till förfogande som ledamot av Postens styrelse. Hon blir med sin erfarenhet ett viktigt tillskott i Postens styrelsearbete, säger Postens styrelseordförande Claes Ånstrand.

Läs också:

Susanna Vidlund